Vyhlásenie a výzva k navrhovanej dvojjazyčnosti

thumbnail

Arogancia menšinových politikov poburuje

„Dôrazne protestujeme proti presadzovaniu nelegitímnej dvojjazyčnosti na zvrchovanom území Slovenskej republiky. Nariadenie vlády SR o zozname obcí, v ktorých tvoria príslušníci národnostných menšín najmenej 20 percent obyvateľstva a podľa ktorého by sa mali osadzovať aj dvojjazyčné tabule na železničných staniciach je podľa viacerých názorov odborníkov v rozpore so zákonom o používaní menšinových jazykov a v praxi nevykonateľné,“ píše sa vo vyhlásení a výzve, ku ktorej sa pridávajú organizácie Matice slovenskej po celom území nielen južného Slovenska.
Menšinoví maďarskí predstavitelia nemôžu žiadať dvojjazyčnosť od obcí, ktoré nespĺňajú zákonnú percentuálnu hranicu na používanie aj menšinového jazyka. Ide najmä o obce Senec (11,1% maďarskej menšiny), Šaľa (14,2%), Veľká Ida, okr. Košice – okolie (9,9%), Malá Tŕňa, okr. Trebišov (6,2 %), V zozname , kde má dôjsť k premenovanie je takých viac ako 30 obcí (!) Podľa stále platných zákonov a aktuálnych dokumentov Ministerstva kultúry SR vláda SR zvolila usmerňovanie jazykovej politiky, ktorá nesmie byť na úkor štátneho jazyka a s týmto názorom súhlasí podľa prieskumu až 93 percent obyvateľov štátu.
„Slováci na slovenskom juhu sú pobúrení takýmito postupmi menšinových politikov voči Slovákom a Slovenskej republike, odporom voči slovenskému jazyku ako štátnemu jazyku pre všetkých občanov Slovenska. Svojich voličov zneužívajú na svoje provokačné politické ciele, v ktorých ide sústavne o to isté – autonómiu, teda tzv. samosprávy v južných oblastiach suverénneho a zvrchovaného územia Slovenskej republiky,“ uvádza sa vo vyhlásení, ku ktorému je pripojená výzva , kde sa okrem iného obracajú na našu vládnu reprezentáciu a poslancov NR SR, najmä poslancov za SNS, aby podali návrh prešetrenia nariadenia vlády SR o zozname obcí na Ústavný súd SR a žiadali pozastaviť výkon príslušnej legislatívy a aby neodkladne začali s obnovou kompetencií štátu na slovenskom juhu. Vyzývajú tiež Slovákov, aby sa nenechali obalamutiť „medovomotúzovou“ politikou maďarských politikov, aby sa zaujímali o kompetencie štátu, postavenie a práva Slovákov na slovenskom juhu a podľa toho sa orientovali aj ako voliči vo voľbách; slovenský juh územím všetkých Slovákov, a dianie na ňom sa dotýka nás všetkých. Obracajú sa na spoluobčanov maďarskej národnosti, aby sa nenechali zneužívať politikou, ktorá vedie do slepej uličky, rozdeľuje a rozsieva hádky medzi všetkých obyvateľov nielen slovenského juhu, a aby nenechali zo seba robiť menejcenných občanov SR. K protizákonnej dvojjazyčnosti sa pripravujú aj ďalšie vyhlásenia a stanoviská.

Miestny odbor Matice slovenskej Štúrovo, Miestny odbor Matice slovenskej Trenčinaska Teplá, Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica, Miestny odbor Matice slovenskej Handlová, Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske, Miestny odbor Matice slovenskej Svinná, Miestny odbor Matice slovenskej Bánovce nad Bebravou, Miestny odbor Matice slovenskej Kálnica, Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, Miestny odbor Matice slovenskej Dunajská Streda, Miestny odbor Matice slovenskej Gabčíkovo, Miestny odbor Matice slovenskej Orechová Pôtoň, Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Klasy, Miestny odbor Matice slovenskej Povoda, Miestny odbor Matice slovenskej Šamorín, Miestny odbor Matice slovenskej Čachtice, Odbor Mladej Matice Čachtice, Miestny odbor Matice slovenskej Zvolen, Miestny odbor Matice slovenskej Bánov, Miestny odbor Matice slovenskej Veľký Kýr, Miestny odbor Matice slovenskej Komjatice, Miestny odbor Matice slovenskej Trávnica, Miestny odbor Matice slovenskej Maňa