Vyšiel jarný magazín SLOVENSKO

thumbnail

Konečne je tu jar a sním aj prvé tohtoročné číslo obľúbeného kultúrno-spoločenského magazínu SLOVENSKO. Cítime všetci, že dlhodobo žijeme zrýchlenú dobu a – minimálne podvedome – túžime mať „na tanieri“ porciu permanentne čerstvých informácií. Hlavne rýchlych, krátkych a, žiaľ, často naštopaných „ečkami“ exkluzivity, bulvárnosti a... negativity. Tak nás menia médiá, či si to pripúšťame, alebo nie. Začínalo sa to „kupovaním“ si čitateľa spomínanými „špecialitami“, no potom sa situácia začala meniť, až sa úplne zvrtla. Mainstream „zrazu“ zistil, že musí produkovať spomenuté (čím horšie, tým lepšie!), lebo čitateľ tieto deformácie požaduje. Ako základnú podmienku, ktorú musí médium plniť, aby bolo preň zaujímavé a on ho kúpil. Začarovaný kruh (zisku) sa uzavrel... Uzavrel? Nie, neuzavrel! Je, našťastie, veľa čitateľov, ktorí podobné „zokruhovanie“ odmietajú. Tvrdím, že práve magazín SLOVENSKO je jedným zo správnych „vybočení“ z onoho kruhu.
Opäť vyšiel časopis, ktorý na takmer pol stovke strán svojím obsahom potvrdzuje kontinuitu poslania, cieľov a smerovania. Považujem za potrebné predsavziať si a sľúbiť zároveň hneď na začiatku roka, že budeme pokračovať v obhajovaní tradičných hodnôt, pripomínať si udalosti a osobnosti, ktoré nimi budú stále. Budeme ukazovať krásy a pozoruhodnosti, príbehy aj osudy s puncom slovenskosti. Na Slovensku aj medzi Slovákmi za hranicami. Preto na ďalších stránkach nájdete napríklad spomienku na presídľovanie krajanov z Maďarska do vlasti pred sedemdesiatimi rokmi, pohľad na život a dielo velikána J. M. Hurbana, ale aj pozvánku do jedinečného miniskanzenu, trojice múzeí a či do výšky rozhľadní medzi zemou a nebom, resp. do ateliéru jubilujúceho majstra Ilečka... Nič z toho totiž na skutočnej hodnote časom netratí! Stále pozorne čítajte všetky články – súťaž aj šanca získať HODNOTNÉ CENY pokračujú aj tento rok! Vedľa je trojica otázok VEĽKEJ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE. Odpovede si odložte a opäť čakajte na posledné tohtoročné číslo magazínu, kde budú uverejnené posledné otázky. V zime – musíme hľadieť na horizont – uverejníme aj všetky podrobnosti o súťaži (inšpiráciou môže byť aj vyhodnotenie predchádzajúcej na s. 4 – 5). Príjemné čítanie a zdravú jar plnú farieb a skutočných hodnôt!

Igor Válek, šéfredaktor magazínu

Obsah + veľká vedomostná súťaž

Zlatá bula a klenot MS

Jubilujúca Slovenská liga v Amerike

Na pol ceste medzi reálnym a umeleckým

Každá minulosť sa raz sprítomní

Neografia verná menu aj značke