Médiá o pozitívnu činnosť Matice záujem nemajú

thumbnail

Slovenské médiá počas kritickej kampane voči Matici slovenskej za zdieľanie videa Bez 14. Marca na YouTube kanále TV MATICA, žiadali odpovede na otázky – čo Matica slovenská robí a načo používa účelovú dotáciu Ministerstva kultúry SR vo výške 1,49 milióna eur ročne.
Obratom sme v Matici pripravili krátky výťah našej činnosti za ostatné dva roky, nakoľko súhrnné správy majú rozsah okolo 150 strán.
Dokument sme rozoslali všetkým médiám i verejným činiteľom. Nikto z médií však záujem o prezentovanie pozitívnej činnosti Matice neprejavil. Dokument preto zverejňujeme cez naše kanály.

Krátka správa o činnosti MS za roky 2015-2016