Stanovisko ku tlačovej besede OĽANO - Nova

thumbnail

Na včerajšej tlačovej besede strany OĽANO-Nova k transakciám okolo nehnuteľností bývalého areálu NEOGRAFIE, a.s., Martin, nachádzajúceho sa na Škultétyho ulici č.1 v Martine, odznelo niekoľko nepresných a skresľujúcich informácií, ktoré je nutné dať na pravú mieru.
NEOGRAFIA, a.s. nie je 100%-nou dcérskou spoločnosťou Matice Slovenskej. Časť akcií vlastnia zamestnanci  Neografie.
NEOGRAFIA, a.s. celý spomínaný areál predala v roku 2013 firme VÁHOSTAV - SK, a.s. - víťazovi výberového konania na zhotovenie diela „Nového závodu Neografia“ za sumu 4 600 000,- €.
Táto predajná cena bola započítaná voči cene za zhotovené dielo.  Výberové konanie na zhotoviteľa diela, stanovenie predajnej ceny, schválenie ceny zhotovenia diela i celý spôsob financovania tejto náročnej investičnej akcie prebehol v súlade s internými predpismi NEOGRAFIA, a.s., i za prísneho dohľadu financujúcich bánk, ktoré poskytli potrebný objem cudzích prostriedkov formou investičných úverov.
Po uskutočnení transakcie medzi Neografiou a Váhostavom-SK prestala mať NEOGRAFIA, a.s. akýkoľvek vplyv na ďalší osud svojho bývalého areálu na Škultétyho ulici č.1 v Martine.

Ing. Patrick Schwab                                                    Ing. Marian Tkáč, PhD

Gen. riaditeľ a člen predstavenstva                              Predseda MS a predseda DR NEOGRAFIA, a.s.

V Martine 19. 5. 2017

Stanovisko (pdf)