Národné matičné slávnosti

thumbnail

V Martine sa 11. augusta začali národné matičné slávnosti 2017. Matičiari v prítomnosti hostí si nimi pripomenuli 154. výročie vzniku Matice slovenskej. Ich súčasťou bolo slávnostné zasadanie matičného výboru a predsedníctva, na ktorom vyhlásili rok 2018 za Rok slovenskej štátnosti. Zlatou matičnou medailou ocenili Štefana Meliša za dlhoročnú prácu v prospech národa.

V panteóne v Parku sv. Cyrila a Metoda pred budovou Matice slovenskej, pribudli už 10. a 11. busta slovenských národovcov. Autorom busty Jozefa Miloslava Hurbana je Rado Mačuha, autorom busty Andreja Ľudovíta Radlinského je Tomáš Polonský.

Rady zakladajúcich členov Matice rozšírili v ten deň Ľudovít Hajduk a Marián Závodný.

Druhá časť národných matičných slávnosti bude pokračovať od 7. do 10. septembra v Trnave. Všetci ste pozvaní!

(MT)

článok neprešiel jazykovou úpravou

foto: Dr. I. Paška
foto: Dr. I. Paška
foto: Dr. I. Paška
foto: Dr. I. Paška