9. Národný zraz Mladej Matice venovaný J. M. Hurbanovi a Jánovi Vanovičovi

thumbnail

Trnava, 8. - 10. 9. 2017

Novozvolený Výbor Mladej Matice si na svojom prvom rokovaní zvolil za miesto už deviateho ročníka Národného zrazu Mladej Matice Trnavu v dňoch 8. až 10. septembra 2017. Práve v Trnave sa konalo významné podujatie Matice slovenskej a to Národné matičné slávnosti. Delegáti odborov MM sa stretli v priestoroch internátu v piatok a zastúpenie mali odbory z takmer všetkých kútov Slovenska. Ideovo bol venovaný J. M. Hurbanovi, ale aj menej známemu predsedovi MS Jánovi Vanovičovi, ktorých si mladí matičiari pripomenuli netradičnou prednáškou. Hneď po príchode nasledovalo spoločné pracovné stretnutie, ktorého súčasťou bolo predstavenie nových členov, rekapitulácia posledných podujatí a nevyhnutné plánovanie ďalšej činnosti. Postupne sa prítomným prihovoril predseda Mladej Matice Marek Nemec, tajomník Mladej Matice a pracovník ČÚ MS Ján Seman a podpredseda pre členskú základňu MS Marián Gešper.
Tohtoročný zraz bol o to bohatší, že sa ho zúčastnili aj naši slovenskí krajania z Poľska a Rumunska. Po skončení úvodného predstavovania činnosti prítomných zástupcov OMM nasledovalo stretnutie pri soche sv. Cyrila a Metoda pred internátom a spoločný mladomatičný sprievod mestom. Po krátkom prejdení centrom mesta Trnava až k soche Antona Bernoláka sme prešli dobovú uličku, kde sa okrem rytierov či panovníkov nachádzal tábor členov z Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka pod vedením Martina Ostrovského, ktorý je členom OMM Bratislava I. Spoluorganizujeme s nimi rôzne matičné divadelné a spomienkové akcie. V sobotu v dopoludňajších hodinách sa naše rady rozrástli aj o ďalších mladých matičiarov, ktorým sa z pracovných povinností nepodarilo prísť už v piatok.
Naši členovia sa aktívne zapojili aj pri prezentácií výstavy krojov v Dome kultúry. V sobotu, ako aj v nedeľu sa mladí matičiari zhromaždili v posluchárni internátu, kde si delegáti zrazu mali možnosť vymeniť rôzne pohľady na mladomatičné hnutie a vypočuť rôznorodé prednášky. Najviac však zarezonovala tá, ktorú zabezpečili naši priatelia z Nitry, na tému Najväčší problém Slovenska. Prednáška bola pútavá a dotkla sa nielen Slovákov, ale slovanských národov, kde jedným z najväčších problémov je predovšetkým demografické vymieranie.
Záverom zrazu prítomní zástupcovia OMM zhodnotili potrebu a dôležitosť pokračovať v organizovaní Národných zrazov Mladej Matice, avšak bude potrebné zvážiť jeho organizovanie počas podobných veľkých osláv či programov. Bude na rozhodnutí výboru, či sa nevrátime k zrazom organizovaným samostatne s vlastným programom. Najväčším pozitívom tohtoročného zrazu bolo nadviazanie dobrých kamarátskych a pracovných vzťahov s našimi mladými slovenskými krajanmi, s ktorými budeme v komunikácii pokračovať a určite zorganizujeme viac spoločných akcií. Poďakovanie patrí každému, kto priložil ruku k zdarnej realizácii Národného zrazu Mladej Matice, predovšetkým tajomníkovi MM Jánovi Semanovi.

Marek Nemec

článok neprešiel jazykovou úpravou