Národné matičné slávnosti

thumbnail

V Trnave sa skončili  štvordňové Národné matičné slávnosti 2017, ktoré  vzdali hold prvému kodifikátorovi slovenčiny, Antonovi Bernolákovi. Na začiatku konferencie Slovensko v súradniciach času odovzdal predseda TTSK Tibor Mikuš pozdrav prezidenta J. E. Ivana Gašaproviča a účastníci si uctili pamiatku zosnulého biskupa - národovca Štefana Vrableca. Účastníci konferencie vyslovili uznanie a podporu vláde SR za ochranu národnoštátnych záujmov a vďaku za čestný boj o našu budúcnosť. Zároveň vyzvali vládu a predstaviteľov politických strán, aby sa začalo s otvorenou diskusiou o podmienkach nášho členstva v EÚ, aby sa slobodne posúdili plusy a mínusy nášho začlenenia v novočrtajúcej sa centralizovanej Európe, a na túto diskusiu ponúkli matičnú pôdu. Máš národ prežil aj ťažké časy útlaku a biedy. Napriek tomu sme zostali národom hrdým na svoje kresťanské a slovanské korene, svoj jazyk, kultúru a zvyky. Takým národom chceme zostať aj naďalej v blahobytne a prosperujúcej Európe.

MT
7. 9. 2017
 Slávnostné otvorenie NMS - Pomník Antona Bernoláka
foto: Ivan Paška
foto: Ivan Paška
foto: Ivan Paška
foto: Ivan Paška

Vedecká konferencia - "Slovensko v súradniciach času"

foto: Ivan Paška
foto: Ivan Paška

 8. 9. 2017

 Prezentácia vedeckých ústavov a odbor. pracovísk MS

Matičná esej
 
Tribúna na Trojičnom námestí
Výstavy - Ornamenty v slovenských krojoch, Cesta slovenskou Amerikou
10. 9.
Evanjelický kostol a.v. v Trnave - Slávnostné služby Božie
 

 

Položenie vencov pri pamätníku M. R. Štefánika

Povedali a napísali o NMS...