Národné matičné slávnosti (povedali a napísali o nás)

thumbnail

V Trnave sa skončili  štvordňové Národné matičné slávnosti 2017, ktoré  vzdali hold prvému kodifikátorovi slovenčiny, Antonovi Bernolákovi. Na začiatku konferencie Slovensko v súradniciach času odovzdal predseda TTSK Tibor Mikuš pozdrav prezidenta J. E. Ivana Gašaproviča a účastníci si uctili pamiatku zosnulého biskupa - národovca Štefana Vrableca. Účastníci konferencie vyslovili uznanie a podporu vláde SR za ochranu národnoštátnych záujmov a vďaku za čestný boj o našu budúcnosť. Zároveň vyzvali vládu a predstaviteľov politických strán, aby sa začalo s otvorenou diskusiou o podmienkach nášho členstva v EÚ, aby sa slobodne posúdili plusy a mínusy nášho začlenenia v novočrtajúcej sa centralizovanej Európe, a na túto diskusiu ponúkli matičnú pôdu. Máš národ prežil aj ťažké časy útlaku a biedy. Napriek tomu sme zostali národom hrdým na svoje kresťanské a slovanské korene, svoj jazyk, kultúru a zvyky. Takým národom chceme zostať aj naďalej v blahobytne a prosperujúcej Európe. (MT)

 

Galaprogram Národných matičných slávností

 

10.septembra 2017 - nedeľa
Slávnostné služby Božie, kostol ECAV v Trnave
w.tvlux.sk/archiv/play/12649  (  NMS -  od 4,29 minúty)

"Slávnostná sv. omša Katedrála sv.Jána Krstiteľa Trnava"

https://www. youtube.com/watch?v=hcYFdru66Ts

 

 

 

http://www.teraz.sk/kultura/narodne-maticne-slavnosti-ponukaju/279187-clanok.htm

7. 9. 2017 -  Otvorenie Národných matičných slávností
foto: Ivan Paška
foto: Ivan Paška
foto: Ivan Paška
foto: Ivan Paška

Vedecká konferencia - "Slovensko v súradniciach času"

foto: Ivan Paška
foto: Ivan Paška

 8. 9. 2017

 Prezentácia vedeckých ústavov a odbor. pracovísk MS

foto:IP
foto:IP
foto:IP
foto:IP
Matičná esej
foto:IP
foto:IP
Tribúna na Trojičnom námestí

Trnava "z vtáčej perspektívy"

Výstavy - Ornamenty v slovenských krojoch, Cesta slovenskou Amerikou
foto:IP
foto:IP
foto:IP
foto:IP
foto:IP
foto:IP
foto:IP
foto:IP
10. 9.
Evanjelický kostol a.v. v Trnave - Slávnostné služby Božie

 


 

Položenie vencov pri pamätníku M. R. Štefánika