Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky – Archív Matice slovenskej – regálový systém

thumbnail

Žiadosť (pdf)

Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky – Archív Matice slovenskej – regálový systém

Matica slovenská – verejnoprávna inštitúcia podľa Zákona NR SR č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej sa obracia na dodávateľské subjekty so žiadosťou o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky na nasledovný predmet zákazky:

MOBILNÝ REGÁLOVÝ SYTÉM DO PRIESTIOROV ARCHÍVU MATICE SLOVENSKEJ

Technické parametre a iné požiadavky

Opis predmetu zákazky: mobilný regálový systém – zameranie, výroba, montáž, záručný servis

Miesto dodania: Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin

Pracovisko: Archív Matice slovenskej

Poschodie: suterén budovy

Rozmery priestoru pre regálový systém cca: v x d x š – 2000 x 7400 x 3300 mm. Termín osobného zamerania je potrebné si dohodnúť vopred.

Veľkosť archívnych škatúľ na uloženie do regálov: 350 x 260 x 110 mm

Druh pohonu: mechanický pohon

Výška podvozku: min 100 mm

Termín na predloženie cenovej ponuky: do 15. októbra 2017

Termín dodania tovaru: do konca roku 2017

Kritériá na hodnotenie ponúk:

  • cena tovaru vrátane dovozu a inštalácie
  • vlastnosti regálov, veľkosť úložnej plochy, nosnosť police
  • termín inštalácie

Kontaktné osoby:

riaditeľ Technicko-investičného útvaru MS –PaedDr. Branislav Kohút, 0915 988 896

riaditeľ Archívu MS – Mgr. Pavol Madura, archiv@matica.sk, 0905 610 231

S úctou

PaedDr. Branislav Kohút

riaditeľ

Technicko-investičného útvaru MS