Vyhlásenie Matice slovenskej k zámeru osadenia busty Mikuláša Hortyho vo Vydranoch okres Dunajská Streda

thumbnail

Matica slovenská s rozhorčením sleduje vývoj v pokuse glorifikovať fašistu Hortyho inštalovaním jeho busty na území suverénnej Slovenskej republiky.
Pri kritike tohto skutku sa nehovorí, že ide o inštalovanie na území, ktoré v tridsiatych rokoch minulého storočia bolo násilne zabraté fašistickým Maďarskom, a z ktorého boli poslaní do koncentračných táborov nielen slovenskí židia, ale tiež bolo vyhnaných viac ako 100 tisíc Slovákov bez možnosti si zobrať so sebou akýkoľvek majetok, čiže boli vystavení existenčnej likvidácii. A tí čo zostali, boli nepretržite perzekvovaní až do skončenia druhej svetovej vojny.
Matica slovenská žiada štátne orgány, ktoré sú zato zodpovedné, aby zakročili proti uvedenému pokusu a bustu fašistu Hortyho nedovolili doviezť na územie Slovenskej republiky. V prípade ak ju dovezú z Maďarska a vystavia v kostole ide o rovnaké porušenie zákonov proti propagácii fašizmu, ako keby bola inštalovaná na námestí obce Vydrany.
Žiadame aby zodpovedné orgány zakročili proti osobám takto propagujúcim fašizmus.

V Martine 25. októbra 2017

Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej
Viliam Oberhauser, prvý podpredseda Matice slovenskej
Marián Gešper, podpredseda Matice slovenskej
Maroš Smolec, správca Matice slovenskej

 

Vyhlásenie (pdf)