Matica slovenská má zvoleného nového predsedu

Predsedom Matice slovenskej sa stal doterajší podpredseda MS Marián Gešper.
Rozhodlo o tom 398 delegátov Valného zhromaždenia MS (10. až 11. novembra 2017) v Liptovskom Mikuláši.

V tajných voľbách odovzdalo Mariánovi Gešperovi svoj hlas 258 delegátov valného zhromaždenia, čo predstavuje 67,01 % oprávnených voličov.

Marián Gešper sa tak stal historicky najmladším predsedom Matice slovenskej.
Jeho protikandidát, doterajší člen Predsedníctva MS Roman Michelko, získal 127 hlasov.

Vo voľbách do funkcie predsedu Matice odovzdali delegáti 385 platných hlasovacích lístkov. Okrem predsedu si delegáti zvolili aj 38 členov Výboru MS.

„Za predsedu Dozorného výboru bol opätovne zvolený Štefan Martinkovič, ktorý získal celkovo 262 hlasov,“ oznámila  predsedníčka volebnej komisie Anna Smutná.
Spolu bolo zvolených päť členov DV MS, ktorými sú: Ján Buleca, Jaroslav Chovanec, Milan Stromko, Mária Murdziková a Milan Jandroň.

Na Valnom zhromaždení boli zvolení členovia matičného výboru (v zátvorke počet hlasov):

Marek Nemec (262), Marek Hanuska (232), Ján Seman (230), Jozef Božík (220), Maroš Smolec (218), Miroslav Gešper (208), Viliam Komora (205), Branislav Husár (188), Libuša Klučková (182), Jozef Piecka (177), Rastislav Zacher (176), Slávka Jurková (175), Dáša Machalová (174), Zlatica Halková (165), Jozef Makariv (163), Pavol Kleban (161), Roman Michelko (161), Martin Hájnik (160), Ján Budinský (157), Juraj Gajdoš (157), Miroslav Kerekanič (156), Ingrid Šulková (156), Gabriela Kaščáková (155), Vlastimil Uhlár (152), Miloš Zverina (151), Michal Matečka (145), Martin Gálik (143), Žofia Hrančová (143), Andrej Mečiar (143), Patrik Polakevič (138), Daniela Trňanová (138), Miloslav Slávik (130), Mária Kušnírová (129), Ladislav Kalafa (127), Anna Dubovcová (126), Michal Terrai (124), Dušan Pribula (119), Peter Černý (118).

V poradí ďalších 15 kandidátov je zmysle stanov náhradníkmi:

Peter Titka (114), Eva Garajová (105), Ľubomír Kleštinec (105), Pavol Mihál (103), Alena Rezková (100), Helena Zuskáčová (98), Ján Šteuček (96), Viliam Oberhauser (90), Margaréta Vyšná (89), Ján Eštok (83), Jana Smoligová (78), Jarmila Trungelová (71), Miroslav Považan (61), Peter Kozolka (50), Michal Garaj (46).

Viac podrobností o členoch výboru bude uverejnené po vyhotovení zápisnice z valného zhromaždenia a prvom zasadnutí výboru.

Nový predseda Matice je Marián Gešper

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/447768-maticiari-rokuju-o-zmene-volebneho-poriadku/

pohľad na delegátov VZ
pohľad na delegátov VZ
pohľad na delegátov VZ
pohľad na delegátov VZ
pohľad na delegátov VZ
pohľad na delegátov VZ

pohľad na delegátov VZ
pohľad na delegátov VZ