Matičná delegácia u  ministra kultúry

thumbnail

Minister kultúry SR Marek Maďarič prijal 20. novembra na pôde Ministerstva kultúry SR matičnú delegáciu na čele s jej novozvoleným predsedom Mariánom Gešperom.
Okrem neho sa stretnutia zúčastnili predseda Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič a správca MS Maroš Smolec.
Minister kultúry s nimi diskutoval takmer hodinu - a to hlavne o nových víziách a úlohách pre túto národno-kultúrnu ustanovizeň. Novému predsedovi MS poprial veľa šťastia v jeho činnosti presvedčiť modernú slovenskú spoločnosť o dôležitosti Matice slovenskej aj v tomto období.
Samotný predseda M. Gešper pre TV MATICA zhodnotil toto stretnutie.

https://www.youtube.com/watch?v=Imvd-y4mVYQ