Pozdrav matičiarom Slovenska

Novozvolený predseda Matice slovenskej Marián Gešper poďakoval všetkým matičiarom na celom Slovensku za ich obetavú a neľahkú prácu v prospech slovenského národa. https://www.youtube.com/watch?v=poN4sJzBVG8   ...
22. novembra 20170 DownloadsDownload