Zásady o hospodárení v MS

thumbnail

Matica slovenská požiadala nezávislých auditorov, aby preskúmali nakladanie s finančnými prostriedkami v rokoch 2012 až 2015. Z ich správy vyplýva, že nenašli finančné operácie, ktoré by boli v rozpore so slovenskou legislatívou.
Delegáti VZ budú rozhodovať aj o Zásadách o hospodárení v MS, ktoré dostanú pri prezentácii ako návrh.

Návrh  zásad hospodárenia pre VZ
Výsledky auditu o hospodárení - Správa nezávislého audítora o uistení