Ceny Slovenských pohľadov za rok 2017

thumbnail

Redakcia matičných Slovenských pohľadov udeľovala aj tohto roku tradičné ceny, ktoré v jednotlivých kategóriách získali: Peter Holka za prózu, Andrijan Turan za poéziu, prof. Vincent Šabík za kritiku a históriu, Bohuš Bodacz za esej a a publicistiku a Miroslav Demák za preklad. Súčasťou slávnostného odovzdávanie cien, ktoré sa uskutočnilo na Mikuláša 6. decembra tohto roku v priestoroch Knižnice slovenskej štátnosti v Bratislave bolo aj odovzdanie Vianočnej ceny predsedu Matice slovenskej kolektívu redakcie Slovenských pohľadov. Podujatie sa uskutočnilo za veľkého záujmu spisovateľov, literárnych vedcov a spolupracovníkov redakcie. Za súčasné vedenie Matice slovenskej sa prítomným prihovoril predseda Dozorného výboru MS JUDr. Štefan Martinkovič  a krátkym prejavom aj bývalý predseda MS Ing. Marián Tkáč.

                                                                                                                                                                      -šh-