Nový výbor Matice slovenskej zvolil nové vedenie ustanovizne

thumbnail
Mgr. Marek Hanuska 
prvý podpredseda MS pre členskú základňu a agendu výboru i predsedníctva MS
 
Bc. Marek Nemec
druhý podpredseda MS pre slovenské zahraničie a jazykovo zmiešané územia
 
Členovia Predsedníctva MS: PhDr. Libuša Klučková, ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., Ing. Zlatica Halková
Správca MS:  Mgr. Maroš Smolec
Matica zaslala signál jednoty:

Slávnostné zasadnutie Matice slovenskej v Martine