Oznam o možnosti podať žiadosť o dotáciu pre matičné odbory

thumbnail
Od 19. 12. 2017  je možné podávať žiadosti na projekty ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry v r. 2018.
Oproti minulému roku sú rozšírené oprávnené výdavky, rovnako je zjednodušený samotný formulár.
Žiadatelia zasielajú svoje formuláre žiadostí najneskôr do 28. 2. 2018 na adresu:
Informačné ústredie MS
RNDr. Ján Seman
P. Mudroňa 1
036 01  Martin.

Formulár žiadosti regionálnej kultúry 2018 (doc)
Formulár žiadosti regionálnej kultúry 2018 (pdf)

Výzva na predkladanie žiadostí regionálnej kultúry 2018 (doc)
Výzva na predkladanie žiadostí regionálnej kultúry 2018 (pdf)