Vyšiel zimný magazín SLOVENSKO

thumbnail

Každý záver roka je trochu iný, no predsa je veľmi podobný tým starším v rade. Zrazu máme pocit, že sme ešte čosi chceli a mali stihnúť, niečo veľmi dôležité sme „nahryzli“, načali a... už to v posledných okamihoch Silvestra (hoci je aj pracovným dňom) nestihneme dotiahnuť do pôvodne zamýšľanej bodky. Aj z tohto, zrejme, pramenia novoročné predsavzatia, sľuby a plány. Je pozitívne (ba až hojivé), že ich kladieme pred pomyselné horizonty našich snažení, sú priam svetielkami na konci – a či skôr na začiatku! – tunela otvárajúcej sa „dvanásťmesačnice“.
Aj v magazíne SLOVENSKO, ktorý v tomto roku práve vyšiel posledný raz a v roku 2018 vstúpi do zrelej štyridsaťročnice svojej zmysluplnej existencie, sme naplánovali viaceré zmeny, ktoré do Silvestra doladíme a s jarným číslom „sprevádzkujeme“. Hoci napríklad webovú stránku, prístup cez sociálne siete a... Viac neprezradíme. Radšej príjemne prekvapíme. Určite ste v každom predchádzajúcom čísle sledovali súťažné otázky na tejto strane. Ešte raz pozorne prečítajte články na stranách ďalších – súťaž aj šanca získať HODNOTNÉ CENY sa dostávajú do vrcholného bodu svojho (a nášho spoločného) putovania! Hneď vedľa je štvrtá trojica otázok celoročnej VEĽKEJ VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE. Odpovede na ne poskladajte dokopy s predchádzajúcimi, prípadne ich ešte raz skontrolujte (opakovanie je matkou múdrosti a k článkom v našom magazíne sa oplatí vrátiť kedykoľvek) a všetkých dvanásť pošlite na adresu redakcie a či elektronicky na adresu redakciaslovensko@gmail.com. Budeme čakať do konca januára 2018 a potom spomedzi správne odpovedajúcich vylosujeme trojicu výhercov, ktorým potom s radosťou pošleme ceny. Bude to symbolický „štartovací balíček“ obsahujúci niekoľko hodnotných kníh z Vydavateľstvo Matice aj s venovaniami ich autorov a ilustrátorov. Na jar v samostatnom článku uverejníme mená výhercov aj správne odpovede. Ba odštartujeme aj ďalšiu celoročnú súťaž!
Vážení čitatelia magazínu SLOVENSKO, úprimne ďakujeme, aj za vydavateľov (Maticu slovenskú a Neografiu, a. s.), za celoročnú priazeň a prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa mieru v duši i zdravia v tele, ako aj šťastie a úspechy v celom roku „zaguľatenom“ číslicou 8 na jeho konci. Peknú bielu zimu, nech táto farba napĺňala vaše srdcia a duše. No a mysle príjemné čítanie nasledujúcich strán. Až do najbližšieho stretnutia na jar 2018, keď prinesieme ďalšie...

Igor Válek, šéfredaktor