Matica slovenská a Úrad komisára pre deti chcú spolupracovať v oblasti detských práv

thumbnail

Spoločnú reč v téme práv dieťaťa si našiel predseda Matice slovenskej Marián Gešper a komisárka pre deti Viera Tomanová. Počas dnešného stretnutia sa zhodli v tom, že deťom ako budúcnosti národa je potrebné venovať väčšiu pozornosť a ochraňovať ich, najmä pokiaľ ide o tie najzraniteľnejšie.

Šéf Matice slovenskej považuje rozhovor za podnetný. „Výchova detí a mládeže je jednou z úloh Matice slovenskej, preto som veľmi rád, že som sa s komisárkou Vierou Tomanovou stretol a dohodli sme sa na spolupráci, a to napríklad v publikačnej činnosti či v upozorňovaní na tieto vážne témy aj v matičných periodikách. Je potrebné rozpracovať ďalšie úlohy, ktoré sme načrtli, a stretnúť sa čo najskôr, aby sme mohli realizovať už konkrétne kroky,“ uviedol Marián Gešper.

Komisárka pre deti ocenila proaktívny prístup ustanovizne, ako aj návrhy na spoluprácu, ktoré v konečnom dôsledku pomôžu slovenským deťom doma i v zahraničí, a teda budúcnosti celého národa. V súvislosti s práve prebiehajúcimi procesmi vo vnútri inštitúcie sa vyjadrila v pozitívnom duchu. „Vysoko pozitívne hodnotím súčasných mladých ľudí, ktorí sa ujali Matice. Myslím si, že Matica si to zaslúži. Slovensko si zaslúži, aby Matica znovu ožila a mala svoj cveng v povedomí našich ľudí,“ povedala V. Tomanová na stretnutí s predsedom M. Gešperom.

Matica slovenská má bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou po celom Slovensku. Zapája ich do kultúrnych i tvorivých aktivít a podporuje v nich národné, konzervatívne a demokratické hodnoty. V rámci svojej pôsobnosti chce rozvinúť spoluprácu aj s ďalšími štátnymi inštitúciami s podobným zameraním.

Autor: IÚ MS, foto: archív MS