Matica slovenská sa zapojí do výchovno-vzdelávacieho procesu v popradských školách

thumbnail

Matica slovenská a mesto Poprad nadviažu stálu spoluprácu v oblasti vzdelávania a zamerajú sa na propagáciu slovenských osobností a udalostí v školách. V pondelok sa na tom dohodol predseda ustanovizne Marián Gešper s popradským primátorom Jozefom Švagerkom.

Zo strany Matice má ísť predovšetkým o poskytovanie materiálov pre základné školy, ako aj prípravu zaujímavých scénok a prednášok. Okrem iného budú zamerané aj na účasť Slovákov v prvom spoločnom štáte s Čechmi po roku 1918 a ich úlohu pri jeho vzniku.

Ustanovizeň sa tým chce zapojiť do výchovno-vzdelávacieho procesu, a zároveň propagovať aj menej známe slovenské osobnosti, ktoré boli aktívne v rámci národno-emancipačných snáh Slovákov. V Roku slovenskej štátnosti primárne pôjde o osobnosti a udalosti takzvaných osmičkových rokov.

 

Autor: IÚ MS, foto: IÚ MS