Matičná spolupráca s krajanmi v Prahe

thumbnail

Slovenský dom v Prahe (SD) je od svojho zriadenia (r. 2014) miestom, kde sa takmer denne uskutočňujú prezentácie tvorivých činností našich krajanov v českej metropole. Počas roka usporiadatelia pripravia niekoľko desiatok podujatí, koncertov, vernisáží výstav, súťaží, ceremoniálov, zábav i školení zameraných na podporu slovenského jazyka i kultúry. Tu sa stretávajú slovenské kluby, spolky i krajania nielen z Prahy, ale i okolitých miest, je kontaktným miestom krajanov v Českej republike.
V decembri sa na pôde SD pravidelne organizuje slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Jána Kollára, pod záštitou veľvyslanca SR v ČR J. E. Petra Weissa, s podporou MŠ ČR, ÚSŽZ a hlavného mesta Prahy. Od r. 2015 súťaž sponzoruje knižnými cenami aj Matica slovenská. Súťaží sa v troch kategóriách, do ktorých sa môžu zapojiť žiaci, študenti i mládež do 30 rokov. Podmienkou je písať v slovenskom jazyku alebo o slovenskej tematike.
Mladé talenty predstavili výherné práce pri slávnostnom vyhlásení výsledkov, na ktorom sa zúčastnili viacerí hostia, sponzori i usporiadatelia: za Slovenský literárny klub jeho predseda a riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský, za Slovensko-český klub jeho predsedníčka Naďa Vokušová, za Maticu slovenskú riaditeľka Krajanského múzea MS Zuzana Pavelcová a za partnera European institut of security and crisis managment jeho konateľ Vladislav Stanko. Pri tejto príležitosti Slovensko-českému klubu a pri príležitosti 20. výročia založenia Slovensko-českého klubu v Prahe, za jeho vynikajúcu dlhoročnú činnosť zameranú na podporu, šírenie a propagáciu slovenského vlastenectva v Českej republike, Matica slovenská udelila predsedníčke Slovensko-českého klubu Nadi Vokušovej Cenu MS – bronzovú medailu MS.
Témy, ktoré mladí autori vo svojich prácach reflektovali, boli rozmanité. Priniesli cestopisné zážitky zo Slovenska, ale i z exotických krajín, ako aj celospoločensky závažné témy, eseje, reflexie i úvahy.

O niekoľko dní sa na pôde Slovenského domu v Prahe prezentovala aj Matica slovenská. Spoločne s výstavou drevených plastík z autorskej dielne Miroslava Poláka mala vernisáž aj výstava Cesta slovenskou Amerikou, ktorá slovom i fotografiou prezentuje cestu delegácie Matice slovenskej v rokoch 1935 – 1936 za krajanmi do USA a Kanady, na čele s Jozefom Cígerom Hronským.

Výstava vznikala z archívneho materiálu KM MS, ktorý predstavuje viac ako 3 500 fotografií z cesty na americký kontinent. V archívnych depozitoch Matice slovenskej nájdeme aj celú dokumentačnú zbierku bohatej korešpondencie, zápiskov, listín a ďalšieho zbierkového materiálu zachovaného z doposiaľ najvýznamnejšej cesty matičiarov na americký kontinent.

Zuzana Pavelcová

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia

Vladimír Skalský, Zuzana
Pavelcová,
NaďaVokušová
s medailou