Žiadosti na projekty ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry v r. 2018

thumbnail

Od 19. 12. 2017  je možné podávať žiadosti na projekty ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry v r. 2018 do 28. 2. 2018.

Formulár žiadosti regionálnej kultúry 2018 (doc)
Formulár žiadosti regionálnej kultúry 2018 (pdf)

Výzva na predkladanie žiadostí regionálnej kultúry 2018 (doc)
Výzva na predkladanie žiadostí regionálnej kultúry 2018 (pdf)

Žiadatelia zasielajú svoje formuláre žiadostí (1 ks originál z každej podanej žiadosti) najneskôr do 28. 2. 2018 na adresu:

Informačné ústredie MS
RNDr. Ján Seman
Mudroňa 1
036 01  Martin

Na obálke viditeľne označte: Žiadosť o dotáciu!

Žiadostí zaslané po tomto termíne budú z hodnotiaceho procesu vyradené a nebudú predložené komisiám na schvaľovanie.