Rokovali predstavitelia Matice slovenskej s bojovníkmi proti komunizmu. Obidve organizácie majú svojich mučeníkov

thumbnail

Bratislava, 7. 3. 2018

K historicky prvému stretnutiu najvyšších predstaviteľov Matice slovenskej (MS) a občianskeho združenia Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO) došlo 7. marca 2018 na pôde PV ZPKO. Konalo sa z iniciatívy MS a ako povedal na stretnutí jej predseda Marián Gešper, mohlo by významne prispieť k vzájomnej spolupráci členskej základne v regiónoch Slovenska.
Stretnutia sa za Maticu slovenskú zúčastnil jej predseda Marián Gešper a tajomník prezídia MS Peter Mulík. Za organizáciu PV ZPKO viedol stretnutie jej predseda Ján Litecký Šveda. Zúčastnili sa aj podpredseda organizácie Rafael Rafaj, jej duchovný Ján Košiar a šéfredaktorka Svedectva Eva Zelenayová.
Ján Litecký Šveda poukázal na situáciu na Západe, kde sa tzv. identitári usilujú o zachovanie svojich národných hodnôt, čo na Slovensku reprezentuje práve Matica Slovenska. Vyslovil uspokojenie nad tým, že my máme v MS inštitúciu, ktorá chráni národ a nemusíme bojovať o vlastnú kultúru ako identitári na Západe. Kultúrny pilier matice považuje za jeden z najdôležitejších, ale súčasne požiadal vedenie MS, aby nezabúdala na vedecký historický výskum. Špeciálne politickí väzni toto očakávajú od matice, lebo bez nich, by sa nebol rozsypal komunistický režim. Pripomenul, že politickí väzni boli prenasledovaní za slovenské národné presvedčenie, vieru a protikomunistické postoje. Zdôraznil, že za vlastenectvo pražský centralizmus má na svedomí Slovákov, než komunisti a ich represívne zložky. Evidentné je to najmä pri prenasledovaní veriacich, kde ešte aj v 80. rokoch vraždili kňazov.
Marián Gešper oboznámil predstaviteľov politických väzňov, že Matica slovenská stojí na dvoch základných pilieroch – na členskom osvetovom hnutí a na vedeckom výskume. Ubezpečil prítomných, že pokiaľ ide o národný princíp, ten je matici vlastný. Tiež spomenul množstvo mučeníkov komunizmu z radov matičiarov. Keď v roku 1950 zlikvidovali MS Alexander Hirner išiel do väzenia. Dá sa povedať, zo Sorbony rovno za mreže. Podobný osud stihol aj ostatných encyklopedistov. V 60. rokoch to boli matičiari, ktorí poukázali na nerovnoprávne postavenie Slovákov v ČSSR. Gešper povedal, že matica sa hlási k týmto koreňom.
Zo strany PV ZPKO zaznela nespokojnosť s vysielaním RTVS, kde dlhodobo pociťujú jednostrannosť a nevyváženosť a požiadali vedenie matice, aby sa usilovala presadiť svojich odborníkov do publicistických relácií. Gešper sa zmienil o tom, že matica hľadá formu a obsah, aby oslovila verejnosť svojím programom. „Matica je konzervatívna inštitúcia, ale formy práce musia byť progresívne“, povedal predseda Matice a ubezpečil vedenie PV ZPKO, že inštitúcia sa ide s plnou zodpovednosťou venovať podpore vedeckého výskumu.
Vzhľadom na blízkosť nastavenia oboch organizácií dohodli sa vedúci predstavitelia na zintenzívnení vzťahov, najmä medzi regionálnymi organizáciami na Slovensku.

Anna HROMJÁKOVÁ