Matica slovenská a Štátny pedagogický ústav podpísali Memorandum o spolupráci

thumbnail

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper a riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk dnes potvrdili nadchádzajúcu spoluprácu oboch inštitúcií podpisom spoločného memoranda.„Matica slovenská má spoločnosti stále čo ponúknuť, čo potvrdzuje aj toto memorandum o spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. V rámci odbornej spolupráce sa zameriame na žiakov základných a stredných škôl a rôznymi vzdelávacími formami im priblížime známe, ale aj menej známe slovenské historické udalosti i osobnosti,“ ozrejmil šéf Matice slovenskej M. Gešper po podpise dokumentu. Ako dodal, najmä spoluprácou s ŠPÚ sa Matica výraznejšie zapojí do vzdelávania na školách, čím zároveň podporí hrdosť mladšej generácie na slovenskú históriu, kultúru a krajinu ako takú.

„S predsedom Matice slovenskej sme sa dohodli na pokračovaní vzájomnej odbornej a vedeckej spolupráce v rámci predmetových komisií ŠPÚ. Spoločnými aktivitami si budeme taktiež pravidelne pripomínať významné historické medzníky našich dejín, pričom jedným z prvých spoločne realizovaných podujatí bude odborná konferencia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. Ďalšie spoločné aktivity ŠPÚ a MS budú zamerané na 170. výročie vzniku Slovenskej národnej rady, ktorá bola v rokoch 1848 – 1849 vrcholným národným orgánom a historicky prvou slovenskou národnou radou.

Vedúci predstavitelia obidvoch inštitúcií sa zhodli aj v tom, že dokumenty o osobnostiach slovenskej histórie v podobe krátkych videofilmov, divadelné predstavenia pre školy, školské exkurzie na miesta spojené s významnými osobnosťami či dôležitými udalosťami súvisiacimi s našou minulosťou sú priestorom na posilnenie historického povedomia žiakov a študentov základných a stredných škôl. A to aj pre to, že mnohé udalosti, známe a úspešné osobnosti z umeleckého i vedeckého sveta vypadli v posledných rokoch z učebných osnov pre zníženie počtu povinných vyučovacích hodín.

 

Text: IÚ MS, ŠPÚ, foto: ŠPÚ