Zanikne nástupca jedného z prvých troch slovenských gymnázií?

thumbnail

Za podporu ďakujú predsedovi MS

Mesto, Matica slovenská i región sú proti likvidácii vzdelanosti

Autor: Viliam Komora
Foto: archív autora

Keď naši predkovia v roku 1869 zakladali v neľahkých podmienkach v Kláštore pod Znievom jedno z prvých troch slovenských gymnázií, verili, že bude poskytovať možnosť vzdelania aj pre deti z chudobnejších slovenských rodín. Počas rokov 1869 – 1874 sa v jeho laviciach vystriedalo vyše 669 žiakov z celého Slovenska. Dôsledkom tvrdej maďarizácie boli všetky tri gymnáziá v roku 1874 zatvorené. Neskôr opäť ožili a našli svojich nástupcov v Martine, v Revúcej a štafetu gymnázia v Kláštore pod Znievom prevzalo v roku 1959 gymnázium v Turčianskych Tepliciach. Toľko hovoria historici. Dnes ho už neohrozuje maďarizácia, ale rozhodnutie slovenských štátnych orgánov. Súčasná spoločnosť sa hrdí titulom vzdelanostná. Paradoxne sa však práve teraz štátne orgány zaoberajú možnosťou ukončenia vzdelávania v rámci 8-ročného štúdia na Gymnáziu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach. Spomeňme, že toto kúpeľné mesto, avšak aj obce celého okresu, majú záujem o zachovanie štúdia, podporu tomu vyjadrila aj Matica slovenská, a osobitne jej predseda JUDr. Marián Gešper. S primátorom Turčianskych Teplíc Mgr. Igorom Husom sme sa porozprávali o aktuálnom dianí a možnostiach záchrany a zachovania jeho existencie.

Predseda MS podporil úsilie mesta Turčianske Teplice, MO MS, Únie žien Slovenska a gymnázia v Turčianskych Tepliciach o zachovanie 8-ročného štúdia na Gymnáziu Mikuláša Galandu. Prečo je zachovanie tohto štúdia dôležité?

Odpoviem slovami predsedníčky MO MS T. Teplice doc. RNDr. Jaroslavy Brinckovej, CSc., že je to z dôvodu zachovania vzdelanosti v našom meste, ale v širšom meradle aj celého regiónu. Pokiaľ by došlo k zrušeniu 8-ročného štúdia, tak je veľmi reálne, že v budúcnosti by došlo k redukcii a zrušeniu aj 4-ročného štúdia, a teda aj zániku gymnázia celkom. Týmto by došlo takmer k zániku stredoškolského vzdelania u nás, hlavne čo sa týka našich občanov. Ďalšia stredná škola – Stredná pedagogická a sociálna akadémia, je totiž špecializovaná stredoškolská inštitúcia, kde študujú dievčatá zo širšieho regiónu a len v menšej miere aj z horného Turca. Rozhodne preto s faktmi doc. Brinckovej musíme súhlasiť, keďže to potvrdzujú aj iné regióny...

Predsa však, mesto Martin je od Turčianskych Teplíc vzdialené len asi 25 kilometrov ...

Zrejme práve toto mohli byť dôvody, aby sa podporila likvidácia tohto štúdia, resp. tieto dôvody sa uvádzajú. Zabudlo sa pri tom na to, že okres T. Teplice pokračuje ďalších, takmer 20 km opačným smerom, ako aj to, že sú aj iné obce v jeho okolí. Pokiaľ k tomu uvedieme, že na cestu do školy je potrebné použiť hromadnú dopravu, tak na ceste do Martina je potrebné prestupovať. Je azda jasné, že pre deti vo veku od 11 rokov nie je takéto denné cestovanie práve prospešné. Alebo to povedzme priamo, že to nie je vôbec vyhovujúce.

Vaše argumenty sú racionálne a pochopiteľné. Pokiaľ k tomu doplníme aj to, že škola nie je len miestom výchovy a vzdelávania, ale má aj širší, nazvime to kultúrno-spoločenský význam, tak argumentov je viac na vašej strane ako na strane zástancov likvidácie tohto štúdia vo vašom meste.

Pochopiteľne. Sú to aj iné aspekty a argumenty, práve tie, ktoré ste spomenuli. Voľno-časové aktivity, sociálne, ako napr. spolupráca detí, žiakov a škôl so seniormi, či celkovo pôsobenie mladých ľudí a vzdelanosti pre daný región. Práve toto sú dôvody, ktoré si reálne uvedomujeme a spomenula ich práve doc. J. Brincková a veľmi aktívne sa k tomu pripojila aj predsedníčka miestnej organizácie Únie žien Slovenska Anna Dubovcová. Ale sú to aj dôvody, aby aj v takýchto menších okresoch bola zachovaná vzdelanosť a nielen všetko „prenášať“ do väčších miest!

A ďalšie zdôvodnenie, že to je len prvá snaha o neskoršiu celkovú likvidáciu gymnázia v T. Tepliciach?

Môžeme predpokladať, avšak veľmi reálne, že pokiaľ by zaniklo 8-ročné štúdium na tejto škole, tak o rok, resp. o dva, by zaniklo aj 4-ročné. Pravdaže, argument by bol podobný ako dnes, že nie je jeho opodstatnenosť, keďže je málo žiakov. Takže z hľadiska času bude dochádzať k postupnému úbytku študentov. Paradoxom je, že vo väčších mestách je to práve opačne, tam sa takéto likvidačné zámery nepresadzujú takýmto spôsobom.

Musíme však spomenúť, že práve „vaše“ gymnázium je nástupcom prvého slovenského katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Bolo by asi veľkou hanbou, keby sme si sami zlikvidovali historicky jedno z prvých troch slovenských gymnázií na území Uhorska.

Áno, toto je fakt, skutočne týmto spôsobom vznikla predchádzajúca škola. Teda tak, že gymnázium z Kláštora pod Znievom bolo v roku 1959 akoby presídlené do nášho mesta. S predsedom MS JUDr. Mariánom Gešperom, ktorému veľmi srdečne ďakujeme za podporný list na záchranu „nášho“ gymnázia, sme hovorili aj na túto tému. Pre školský rok 2018/2019 už prvý ročník definitívne neotvoríme. Ale pevne verím, že aj s pomocou zástupcov Matice slovenskej príde k zmene stanoviska ministerstva školstva a o rok budeme môcť prvý ročník otvoriť.