Zomrel PhDr. Michal Eliáš, CSc.

thumbnail

Na Veľkonočný pondelok, 2. apríla 2018 vo večerných hodinách, zomrel v Martine vo veku 83 rokov dlhoročný pracovník Matice slovenskej, archivár, literárny historik a editor PhDr. Michal Eliáš, CSc.  V roku 1965 sa stal pracovníkom MS, v rámci ktorej okrem iného zastával funkciu vedúceho Literárneho archívu a neskôr riaditeľa Pamätníka slovenskej literatúry. Vo svojej literárnohistorickej činnosti  sa systematicky venoval výskumu staršej slovenskej literatúry  a dejinám MS. Je autorom, respektíve zostavovateľom mnohých publikácií, zborníkov či fotosúborov slovenských spisovateľov a národných dejateľov.

Česť jeho pamiatke!