Hudobný odbor MS opäť pracuje a organizuje bohatú činnosť zameranú na Spevácke zbory a podujatia spojené hudbou, hudobnými velikánmi

thumbnail

Martin, 12. 5. 2018

Hudobný odbor MS mal 12. mája 2018 v Martine valné zhromaždenie. Počas rokovania členovia odboru, zastúpení delegátmi z celého Slovenska, prerokovali Správu o činnosti a hospodárení od posledného VZ, schválili novelizované Stanovy, doplnili členov Výboru a prerokovali plány na ďalšiu činnosť a iné aktuálne dôležité ciele a smerovanie nastávajúcej práce a aktivít.
Rokovanie viedol hudobný pedagóg, dirigent a spevák, univerzitný profesor Milan Pazúrik, ktorý bol do tejto funkcie zvolený v minulom roku.
Medzi najvýznamnejšie aktivity tohto záujmového matičného odboru, na ktorých participoval za ostatné obdobie, patria nasledujúce: Vojenské melódie v Sučanoch, Spieva naša rodina vo Valči, Horehronské slávnosti zborového spevu v Brezne, tajomník sa zúčastnil na otvorení IX. zvolenského festivalu speváckych zborov, Spomienka na hudobného skladateľa Jána Orsága vo Valči či Akademická Banská Bystrica, kde bola udelená cena Hudobného odboru.
Na valnom zhromaždení bolo podrobne prerokovať hospodárenie a financovanie, ktoré je za posledné roky veľmi skromné. MS prispieva na činnosť HuO 150 € ročne. Čo sa týka plánu činnosti, práce a aktivít do nasledujúceho obdobia, budú to veľmi svieže a nové inšpirácie matičnej práce v oblasti hudby, spevu a jeho interpretácie, ale i na získavanie financií na tieto aktivity. Spomeňme aspoň prehliadku matičných speváckych zborov, plánujú sa tri regionálne kolá na strednom, východnom i západnom Slovensku, ako i získavanie kolektívnych členov najmä zo zborov, speváckych a hudobných skupín. HuO by chcel nadviazať v tejto oblasti spoluprácu aj so zahraničnými Slovákmi. Za dlhodobejší cieľ si stanovil aj obnovenie matičného spevokolu.
Plánov a nápadov si Hudobný odbor Matice slovenskej vytýčil na nasledujúce roky skutočne veľa a profesionáli, ako i amatérski nadšenci, ktorí sa v ňom združujú a vykonávajú mnoho aktivít už v súčasnosti, sú zárukou toho, že dosiahnu mnohé úspechy. Takouto formou chcú prispieť k budovaniu vlastenectva, štátnosti a podpory národovectva, ktoré sú hlavnými úlohami a cieľmi Matice slovenskej.

Viliam Komora
Foto: Marek Hanuska