Matica predstavila svoje nové zámery ministerke kultúry

thumbnail

Predstavitelia Matice slovenskej dnes osobne zablahoželali k vymenovaniu do funkcie ministerke kultúry Ľubici Laššákovej, ktorá vyzdvihla ich prínos a záujem o modernú formu prezentácie slovenských dejín, kultúry a osobností. Na pracovnom stretnutí prediskutovali aktuálne a plánované projekty našej prestížnej celonárodnej kultúrnej ustanovizne, ako aj jej finančné zabezpečenie.

Uvedomujem si, že dnešná doba trpí úpadkom tradície a nesmierne ma teší Váš záujem o modernú formu prezentácie slovenských dejín, kultúry a osobností", vyjadrila svoje uznanie ministerka Ľ. Laššáková.

„Viac musíme podporovať kultúru, hlavne folklór. Pod našimi krídlami pôsobí vyše dvestoštyridsať folklórnych a umeleckých kolektívov. Na tie sa chcem zamerať. To je naša výkladná skriňa", poznamenal na stretnutí predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Matica Slovenská sa zameriava na aktivity a podujatia národného charakteru, ktoré majú osloviť všetky generácie a majú posilniť slovenské vlastenectvo, vzťah k Slovensku a jeho kultúrnemu dedičstvu. Svoju činnosť chce zamerať napríklad aj  na mladú generáciu, a to v rámci projektu „Matica ako platforma". Cieľom projektu je vytvoriť viacero odborných platforiem so skúsenými mentormi, ktorí budú aktívne podporovať mladé slovenské talenty.

Matica slovenskáje celonárodná slovenská kultúrna inštitúcia so sídlom v Martine. Na Prvom valnom zhromaždení  4. augusta 1863 bola založená, avšak v roku 1875 uhorská vláda Maticu zakázala. Činnosť Matice slovenskej bola obnovená 1. januára 1919 a v súčasnosti združuje 242 umeleckých, predovšetkým folklórnych kolektívov a 32 divadelných kolektívov zameraných na národné témy.

 

 

Autor textu a foto: Komunikačný odbor MK SR