Matica slovenská si pripomenula 99. výročie tragického úmrtia generála M. R. Štefánika

thumbnail

Bol jednou z najvýznamnejších osobností v novodobých dejinách Slovenska.

Málokto tak výrazne ovplyvnil naše moderné dejiny, málokto bol tak bytostne slovenský a zároveň moderne európsky a svetovo rozhľadený a uznávaný ako práve on. Bol významným politikom, astronómom, vojakom, od roku 1918 generálom francúzskej armády. Od roku 2004 je generálom Ozbrojených síl SR in memoriam.
Milan Štefánik dostal druhé meno Rastislav, aby mu po celý život pripomínalo hlboké slovenské a slovanské korene, z ktorých pochádza. Medzi jeho predkov okrem iných patril napríklad aj Jozef Miloslav Hurban.
R. Štefánik sa výrazne zaslúžil o vznik medzivojnovej Československej republiky, keď spolu s Tomášom Garrigueom Masarykom a do určitej miery i s Edvardom Benešom bol jej najvýznamnejším zakladateľom. Jeho záujem o dianie bol všestranný: zaujímal sa o výtvarné umenie, numizmatiku, hudbu, fotografoval, mal záľubu v iluzionizme. Ako cestovateľ – za pozorovaniami a plnením svojich povinností – precestoval dvakrát okolo sveta a bol prvým Slovákom, ktorý vystúpil na Mont Blanc. A napriek svojmu chatrnému zdraviu tak urobil 6-krát. Po roku 1920 začali pribúdať pamätníky M. R. Štefánika doma i vo svete: dnes je v SR približne 80 a vo svete (v 15 štátoch) 30 sôch venovaných tejto významnej osobnosti.

Jeho závratnú a úspešnú životnú cestu ukončila 4. mája 1919 tragická letecká nehoda pri pristátí na rodnom území súčasného Slovenska.

Dňa 3. mája sa konala pietna spomienka v Dunajskej Lužnej, v Šamoríne a následne v Ivanke pri Dunaji s účasťou značného počtu žiakov základných a stredných škôl. V priebehu rokov sa na pietnej spomienke zúčastnili na pozvanie významné osobnosti a predstavitelia štátnych inštitúcií, predstavitelia štátov, v ktorých gen. M. R. Štefánik počas svojho života plnil vojenské a politické misie, mládež a široká verejnosť.

Kyticou kvetou si pamiatku významnej osobnosti uctili zástupcovia MS JUDr. Š. Martinkovič, predseda DV MS, PhDr. L. Klučková, riaditeľka DMS v Dunajskej Strede, Mária Herichová, podpredsedníčka KR MS Bratislavského kraja, E. Jandačková, vedúca OP MS v Šamoríne a Ján Jandačka, člen výboru MO MS v Šamoríne. Organizátorom pietnej spomienky na M. R. Štefánika bol ako vždy PhDr. Stanislav Bajaník predseda MO MS v Dunajskej Lužnej.
Pietnu spomienku pri Pamätníku M. R. Štefánika v Šamoríne za účasti predstaviteľov mesta Šamorín, pedagógov a žiakov s príhovorom Mgr. Jany Fördös, zborovej farárky, pripravila vedúca OP MS v Šamoríne Eva Jandačková.

PhDr. L. Klučková