Slovenskí učitelia v Budapešti

thumbnail

Národný, reprezentačný, celoslovenský, mužský Spevácky zbor slovenských učiteľov, umelecká zložka Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach – príspevkovej organizácie MŠ a V SR reprezentoval v polovici apríla slovenské zborové umenie na medzinárodnom festivale speváckych zborov krajín. Festival zorganizovala Asociácia Maďarských speváckych zborov, orchestrov a ľudových súborov so sídlom v Budapešti.
Festivalu sa zúčastnili spevácke zbory z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarskej republiky a Slovenskej republiky. Koncert sa konal v sále Pesti Vidagó – reprezentačnej koncertnej sieni budovy, podobnej ako je naša Bratislavská Reduta.
Dramaturgia vystúpení účastníkov festivalu pozostávala z diel národných skladateľov, prípadne skladateľov inej proveniencie, tvorba ktorých vychádzala z národných tradícií. Spevácky zbor slovenských učiteľov (na fotografii), ktorý vznikol v roku 1921 v Trenčíne a umelecky pôsobí dodnes, sa predstavil skladbami Jána Levoslava Bellu: To deň, Pavla Kršku: Sanctus z Missa brevis, Lukáša Borzíka: Litánie zo scénickej hudby ku Korumovačným slávnostiam, Ota Ferenczyho: Verbunk, Petra Špiláka: Na Košickej turni, Eugena Suchoňa: Ej dziny dom z cyklu Tri slovenské ľudové piesne, Jan Vičar: Kdo to na mňa žaluje z cyklu Spevy z Kopaníc, Jiřího Temla: Alebo, alebo ... z cyklu Dve svadobné. Ako darček domácemu publiku zaznela skladba Dana, dana v umeleckom spracovaní maďarského skladateľa a zbormajstra Lajosa Bárdosa. Vystúpenie SZSU dirigoval jeho umelecký vedúci a dirigent doc. Štefan Sedlický, Art. Dr. – docent Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Festivalový koncert mal vysokú umeleckú úroveň a programový blok SZSU bol hodnotený obrovským potleskom náročného publika. Z pódia slovenský zbor odchádzal s pocitom dobre vykonanej práce a úspešnej reprezentácie Slovenska. Oproti iným účastníkom za zmienku stojí fakt, že skladby v podaní SZSU boli oficiálnym moderátorom koncertu predstavené (skladateľ i jeho skladba), čo umožnilo poslucháčom priblížiť atmosféru každej skladby a tým aj ducha slovenskej hudobnej kultúry.

 

Dr. Jozef Vakoš, PhD., podpredseda HO MS

Program (doc)