Delegácia Matice slovenskej navrhla ministrovi obrany konkrétne možnosti podpory vlastenectva

thumbnail

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper sa stretol s ministrom obrany SR Petrom Gajdošom, aby prediskutovali možnú spoluprácu v spoločných oblastiach, predovšetkým v propagácii slovenskej vojenskej histórie a jej hlavných udalostí a osobností.

Matičná delegácia, ktorú tvoril aj správca MS Maroš Smolec a predseda Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič, sa na hlavného predstaviteľa rezortu obrany obrátila so záujmom oživiť stále platnú Dohodu o spolupráci medzi Maticou slovenskou a Ministerstvom obrany SR z roku 2008. Cieľom dohody je formovať historické vedomie, národné povedomie, ako aj národnú a štátnu spolupatričnosť, ale tiež podporovať tradičnú kultúru Slovenska. Jej pevnými piliermi sú výchova k vlastenectvu, ochrana národných a duchovných hodnôt, utváranie branného vedomia občanov a posilňovanie ich zodpovednosti za obranu Slovenskej republiky.

Zároveň predseda MS navrhol organizovanie spoločných podujatí a aktivít: „Ministrovi obrany sme navrhli usporiadať spoločné podujatie, na ktorom by mladá generácia lepšie spoznala vojenskú históriu a osobnosti Slovenska. Je dôležité podporovať vlastenecké cítenie mladých ľudí, ale musí to byť vlastenectvo také, ktoré je zdravé, užitočné a v prospech spoločnosti.“ Podujatie by malo mať aj protiextrémistický charakter s cieľom vysvetliť mládeži, že žiadna forma extrémizmu reálne nepomáha provlasteneckým snahám a aktivitám.

 

IÚ MS, foto: MS