Matica slovenská a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov podpísali Memorandum o spolupráci

thumbnail

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár včera podpísali v Bratislave Memorandum o spolupráci. Obe strany sa tým spoločne prihlásili k národno-historickému odkazu Slovenského národného obrodenia z rokov 1848-49, všeslovanskej idey a odboja proti nemeckému nacizmu a pangermanizmu z rokov 1944-45.

„Memorandum o spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov je naším spoločným odkazom verejnosti, že Slovenské národné obrodenie, všeslovanská idea aj odboj proti nemeckému nacizmu a pangermanizmu patria k základným ideovým pilierom vzniku samostatnej a demokratickej Slovenskej republiky v roku 1993,“ povedal po podpise memoranda šéf Matice Marián Gešper. V meruôsmych rokoch vrcholil otvorený zápas o uznanie slovenského národa v Rakúsko-Uhorsku, pokračoval v roku 1863 pod vedením Matice slovenskej, a napokon slovenskí legionári tvorili prvý náš zahraničný odboj počas prvej svetovej vojny.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov má korene v národnooslobodzovacom boji proti fašizmu a nacizmu, ktorý je trvalou súčasťou výchovy a vzdelávania. „Toto memorandum sme podpísali práve preto, aby sme v určitých veciach smerovali rovnako s cieľom vplývať na verejnosť, ale aby sme aj spolupracovali s ďalšími našimi partnermi, ako je Združenie miest a obcí Slovenska, ministerstvo kultúry či ministerstvo obrany. Verím v úspech tohto memoranda a o rok budeme môcť povedať, čo sa nám spoločne podarilo a čo môžeme vylepšiť,“ vyjadril sa predseda protifašistického zväzu Pavol Sečkár. Zväz i Matica sa zhodli na tom, že majú spoločné ciele v hlbokom historickom poznaní i súčasnom pôsobení na národno-vlastenecké konanie.

Matičiari a protifašisti budú spolupracovať pri pietnych spomienkach na historické udalosti a významné osobnosti, pôsobení na výchovu a vzdelávanie mladej generácie, organizovaní odborných seminárov, konferencií, výstav a vo vlastných médiách budú vzájomne informovať o svojich aktivitách.

Autor: IÚ MS

 

 

dav