Stanovisko Matice slovenskej k zakladaniu ZŠ v okrese Dunajská Streda

thumbnail

„Matica slovenská dlhodobo poukazuje na kritický stav v školstve na slovenskom juhu, dôkazom čoho je aj vzniknutá situácia v Šamoríne a v menších obciach na juhu okresu Dunajská Streda. V južných okresoch Slovenskej republiky sú neprijateľné podmienky pre rozvoj školstva s výučbou v štátnom jazyku a pre vzdelávanie v materinskom jazyku detí slovenskej národnosti (diktát „národnostných“ samospráv, vizuálna dvojjazyčnosť na školách, nízka materiálna vybavenosť škôl, rozkvet „národnostného“ vedenia škôl, implementácia národnostnej politiky do škôl, potreba kompenzácie úrovní škôl s výučbou v štátnom jazyku a národnostných škôl). Kompetencie zriaďovania materských a základných škôl majú obecné samosprávy, ktoré v dôsledku vlastného národnostného záujmu nerešpektujú reálny stav a potreby miestneho obyvateľstva slovenskej národnosti. Slovákom vlastný štát tak  upiera základné ľudské právo – právo na vzdelávanie vo svojom materinskom jazyku. Súčasná legislatíva nevytvára také podmienky, aby bolo toto základné ľudské právo naplnené, preto je už dlhodobo aktuálne prehodnotenie školskej legislatívy.“

 Predsedníctvo MS

V Martine 22. 6. 2018

Stanovisko (pdf)