Delegácia Matice slovenskej v Zalavári

thumbnail

Matica slovenská sa na základe pozvania od Mons. Františka Rábeka, ordinára Ozbrojených síl SR, zúčastnila na púti v maďarskom meste Zalavár. Mesto sa nachádza neďaleko ruín niekdajšieho Blatnohradu. A práve preto si Ordinariáty armády Slovenskej republiky a Maďarska vybrali toto miesto na pripomienku pôsobenia sv. Cyrila a sv. Metoda nielen tu, ale aj v iných miestach bývalej Veľkej Moravy. Delegáciu MS v teplý sobotný deň, 16. 6. 2018, tvorili tajomník MS Viliam Komora a riaditeľ Sekretariátu predsedu a správcu MS Peter Schvantner.
Podujatie sa začalo predstavením účastníkov a slávnostnými príhovormi pri Pamätníku sv. Cyrila a sv. Metoda. Príhovory mali aj ministri obrany oboch krajín. Následne sa konala slávnostná omša na mieste bývalého chrámu. Potom sa pútnici presunuli na miestnu faru, kde sa konal obed za účasti všetkých hostí – ministrov obrany, ordinárov Ozbrojených síl SR a Maďarska a predstaviteľov miestnej samosprávy, ale aj samosprávy Slovákov žijúcich v Budapešti.
Bol to už celkovo siedmy ročník tejto pripomienky a treba podotknúť jej celkový význam. Dielo a posolstvo patrónov Európy – sv. Cyrila a sv. Metoda je potrebné neustále si pripomínať a rozoberať ho. Budúce generácie musia pocítiť význam ich pôsobenia a jednou z možností, ako to docieliť, je aj takýto spôsob prezentácie ich diela. Je veľmi potešujúce, že toto podujatie naberá na význame a v budúcnosti je namieste, aby sa na tomto podujatí zo strany MS zúčastnili aj radoví členovia MS. Autentickosť miesta vie dodať mnohým ľuďom pocit o veľkosti diela sv. Cyrila a sv. Metoda, a preto treba dbať o pokračovanie tohto, ale aj iných podujatí venujúcich sa odkazu sv. Cyrila a sv. Metoda.

text a foto: Peter Schvantner