Predstavitelia Matice si uctili cyrilo-metodské tradície na národnej púti v Nitre

thumbnail

Úctu k tradíciám, ktoré Slovensku zanechali solúnski svätci, vzdali 5. júla na Cyrilo-metodskej národnej púti v Nitre aj predstavitelia Matice slovenskej. Predseda MS Marián Gešper, podpredseda MS Marek Hanuska, predseda KR MS NSK Ľubomír Kleštinec a členovia Výboru MS Dáša Machalová, Libuša Klučková a Juraj Gajdoš sa tiež zúčastnili na slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval prešovský arcibiskup Mons. Ján Babjak.

V rámci osláv cyrilo-metodského odkazu bola predstavená známka k 1150. výročiu uznania slovanského liturgického jazyka. Vydaná bola spoločne so Svätou stolicou. S Vatikánom sa viaže aj samotný dátum 5. júl ako jednotný deň osláv sv. Cyrila a sv. Metoda. Ustanoviť oslavy na tento dátum sa podarilo prvému predsedovi Matice slovenskej a banskobystrickému biskupovi Štefanovi Moysesovi. Ten napokon aj 5. júla 1869 zomrel, symbolicky na 1 000. výročie úmrtia sv. Cyrila.

Cyrilo-metodské púte v Nitre sa v novodobej histórii Slovenska začali organizovať v roku 1990. Konali sa na Kalvárii nad mestom a sväté omše viedol kardinál Ján Chryzostom Korec. Od roku 2006 sa vďaka diecéznemu biskupovi Viliamovi Judákovi presunuli na Nitriansky hrad. Až v posledných rokoch sa pre veľký počet prítomných veriacich miesto bohoslužby presunulo na Svätoplukovo námestie. Domáci biskup si každý rok pozýva iného biskupa, aby viedol svätú omšu.

Tohtoročnú slávnosť neobišli ani predstavitelia štátu – predseda vlády SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Andrej Danko i ďalší členovia vlády, ako aj zástupcovia duchovného, verejného a spoločenského života. Napokon, solúnski bratia majú pevné miesto v Ústave Slovenskej republiky. Ich duchovné dedičstvo patrí medzi klenoty slovenskej identity a našej kultúrnej svojbytnosti. Slováci si túto veľkomoravskú historickú udalosť duchovného, kultúrneho, cirkevno-náboženského i štátoprávneho významu pripomínajú s veľkou úctou.

Libuša Klučková

Foto: Biskupský úrad Nitrianskej diecézy