Jedna z troch prvých vatier zvrchovanosti bola v obci Cejkov

thumbnail

Cejkov, 21. 7. 2018

Dňa 21. júla 2018 si obec Cejkov v spolupráci s DMS Michalovce a MO MS Cejkov už tradične pripomenuli významný dejinný akt Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Tento krásny slnečný deň sa začal oslavami „730. výročia prvej písomnej zmienky o obci“, ktoré sa už tradične ako každý rok uskutočnili na obecnom amfiteátri za prítomnosti starostu obce Ladislava Slovjaka, ktorý privítal všetkých prítomných a hostí, medzi ktorými nechýbal predseda MS Marián Gešper, poslanec NR SR Róbert Puci a primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.
Cejkov je hrdá slovenská obec, ktorá už desaťročia pravidelne organizuje národné podujatia na dolnom Zemplíne na jazykovo zmiešanom území. Obec sa môže popýšiť Námestím Matice slovenskej a bronzovou bustou Milana Rastislava Štefánika a je pomyselnou „slovenskou zemplínskou baštou“ na juhovýchode Slovenska, čo nezabudol vo svojom príhovore zdôrazniť aj predseda MS Marián Gešper.
V kultúrnom programe, ktorý potešil nie jedného diváka vystúpili folklórne skupiny  Furmane a Ľeľija z Trebišova a spevák Robo Kazík. Hviezdou večera bolo však krásne vystúpenie šesťnásobnej slovenskej zlatej slávice Zuzany Smatanovej, ktorá neskrývala dojatie z milého a úprimného prijatia. Program vyvrcholil zapálením už 26. matičnej vatry zvrchovanosti a krásnym ohňostrojom.  Treba zdôrazniť, že z historického hľadiska práve vatra zvrchovanosti v obci Cejkov bola jedna z prvých troch a to popri Kremnických Baniach a Kráľovej Holi.

Karin Obšatniková