Dni slovenskej kultúry v Rijeke

thumbnail

Práca matičiarov nerezonuje iba Slovenskom, ale i medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Záverom leta sa krajanské dianie sústreďuje v prímorskom meste Rijeka, kde agilní matičiari už po 18. raz pripravili tradičné Dni slovenskej kultúry. V tomto roku podujatie podporil spolu so vzácnymi hosťami z kultúrnej domovskej i zahraničnej scény osobnou účasťou aj predseda MS, Marián Gešper, ktorý sa zúčastnil celého kultúrno-spoločenského programu v Rijeke.
Dni slovenskej kultúry nemajú iba oslavný rozmer, ale i spomienkový a pietny. V popoludňajších hodinách sa matičiari schádzajú vo Volosku, kde sa pri pamätnej tabuli Svetozára Hurbana Vajanského usporadúva akt kladenia vencov, ktorý národnému dejateľovi položila aj delegácia Matice slovenskej.
Medzičasom sa v sídle Matice slovenskej Rijeka pre hostí pripravila výstava fotografií slovenských krojov. Azda najemotívnejšou časťou programu je podvečerné hádzanie vencov do mora, ktoré symbolizuje odchod Slovákov z domoviny, do sveta. Marián Gešper na tomto mieste vyjadril úprimné poďakovanie za prácu a činnosť MO MS Rijeka a vyslovil želanie uchovania spolupráce medzi materskou a dcérskou organizáciou na takej vysokej úrovni, akou je dnes. Veď MO MS v Rijeke je jediný miestny odbor v zahraničí registrovaný na Členskom ústredí MS v Martine ako kmeňový MO MS.
Kultúrny program dňa sa ukončil v Chorvátskej čitárni, kde členovia MS Radoš predstavili divadelnú inscenáciu Ja do krčmy nepôjdem.
Ďalšie dni sa Slováci v Rijeke veselili, tancovali i predviedli gastronomické umenie. Korzo, neďaleko prímorskej promenády, sa rozžiarilo krásou slovenských krojov i rozvoňalo špecialitami slovenskej kuchyne. Matičiari každoročne pozývajú hostí zo Slovenska, Česka, Srbska, Maďarska i Poľska. Pódium pešej zóny patrilo FS Bystričan a Bystrinka, FS Dubravček, SS Mužaci Moravia, Gelovianka, FS Zelený veniec a dychovému orchestru Sebechleby.
Matica slovenská Rijeka, hoci počtom najmenšia a najvzdialenejšia od sídla Zväzu Slovákov v Našiciach, je pyšná na svoje propagovanie Slovenska a slovenskej kultúry v Republike Chorvátsko. Tak aj v tomto roku, na pobreží Jadranu, v prístavnom meste Rijeka, v dňoch 30. a 31. augusta a 1. septembra sa ozývala slovenská pieseň a rozvoniavali slovenské špeciality.
V Chorvátsku pôsobí 16 matíc slovenských, ktoré sú združené vo Zväze Slovákov so sídlom v Našiciach. Maticu slovenskú v Rijeke založili v roku 1994 a má 55 členov. MO MS Rijeka prezentuje Maticu slovenskú a jej činnosť ďaleko za hranicami domoviny. Odkrýva nielen Chorvátom, ale i hosťom Rijeky krásu ukrytú v kroji, bohatú slovenskú históriu i našu kultúru, za čo im patrí úprimné poďakovanie.

Zuzana Pavelcová
riaditeľka KM MS