Vyhlásenie Matice slovenskej k novému logu Slovenského zväzu ľadového hokeja a slovenskej hokejovej reprezentácie

thumbnail

 

Matica slovenská v týchto dňoch pozorne sleduje situáciu v súvislosti s predstavením nového loga slovenskej hokejovej reprezentácie. Podľa zákona o štátnych symboloch a ich používaní je každý povinný zachovávať k nim úctu. Štátny znak môžeme používať vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako štátneho symbolu.

Predsedníctvo Matice slovenskej s počudovaním prijalo informáciu o výmene štátneho znaku za nové hokejové logo na reprezentačných dresoch slovenských hokejistov. Na tlačovej konferencii 6. septembra 2018 predstavili zástupcovia SZĽH logo, ktoré budú mať naši hokejisti na hrudi už namiesto pôvodného štátneho znaku. Štátny symbol  nahradia zdvihnuté hokejky s modifikovaným štátnym znakom. Odstránenie štátneho znaku na dresoch považuje Matica slovenská za stratu úcty k slovenskej štátnej symbolike.

Matica slovenská je zásadne proti nahradeniu štátneho znaku na dresoch slovenských hokejových reprezentantov novým logom a očakáva, že SZĽH prehodnotí tento bezprecedentný počin a modifikáciu symbolu Slovenskej republiky nepoužije. Marketingové záujmy nesmú byť v žiadnom prípade nadradené nad úctu k vlastnej národnej identite.

V Martine 11. septembra 2018

Informačné ústredie Matice slovenskej

 

Vyhlásenie(pdf)