Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vedeckých projektov

thumbnail

Matica slovenská predkladá

Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vedeckých odborov a vedeckých pracovísk (doc)

Formulár žiadostí na predkladanie projektov vedy a výskumu na rok 2018

 Žiadatelia o dotácie zasielajú svoje prihlášky projektov do 5. októbra 2018 na adresu:

PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A.
Vedné ústredie MS
Matica slovenská
Mudroňa 1
036 01  Martin

 V prípade otázok prosím kontaktujte vedeckého tajomníka p. P. Mičianika na tel. č. 0918 904 920.