Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017

thumbnail
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil za diela, ktoré vyšli v predchádzajúcom roku 2017

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017

V kategórii spoločenské vedy:

Mgr. Michalovi  Liptákovi , Jánovi  Matejovi                                           

za dielo Poklady zeme a klenoty Spiša, Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.

 JUDr. Mariánovi Gešperovi        

 za dielo Apoštoli národného ducha (Eseje, články, reflexie, správy), Matica  slovenská

 doc. Dr. JUDr. Ing. Michalovi  Turošíkovi, PhD.    

za dielo Niektoré teoretické aspekty rímskej kúpno-predajnej zmluvy,  Belianum

prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc.   

za dielo Jazyk v sociálnej kultúre, VEDA

PhDr. Elena Knopovej, PhD. a kolektívu

za dielo Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien. Pohľady  na  slovenské divadlo 1989-2015, VEDA

 PhDr. Petrovi  Bednárovi, CSc., Mgr. Zuzane Stanekovej, Mgr. Petrovi Šimkovi, PhD. a kolektív           

za dielo Budatínsky hrad, AÚ SAV a Považské múzeu

Blahoželáme!

(IP)

Ceny za_vedeckú_a_odbornú_literatúru_za_rok_2017 (pdf)

Foto: Peter Prochazka
Foto: Peter Prochazka