Vyhlásenie Matice slovenskej k 80. výročiu autonómie Slovenskej krajiny

thumbnail

V máji tohto roku sme si pripomenuli 100. výročie podpísania Pittsburskej dohody. V tomto významnom národnoštátnom dokumente sa americkí Slováci a Česi dohodli, že vytvoria spoločný štát, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu a snem. Už Clevelandská dohoda z roku 1915 predpokladala federatívne usporiadanie česko-slovenského štátu. Ideológia čechoslovakizmu, ktorá popierala existenciu dvoch samostatných národov Slovákov a Čechov, neumožňovala v rokoch 1918 – 1938 realizovať tieto prisľúbené štátoprávne koncepcie, čo viedlo k úsiliu Slovákov o autonómne postavenie Slovenska.

Paradoxne až v nepriaznivej medzinárodnopolitickej situácii Československa sa vytvorili podmienky na to, aby 6. októbra 1938 bola v Žiline vyhlásená autonómia Slovenskej krajiny a vznikla jej autonómna vláda a zákonodarný Snem Slovenskej krajiny.

Vyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny v rámci Česko-Slovenskej republiky považujeme za významný krok v slovenskom národnoemancipačnom štátoprávnom vývoji. Súčasne sa naplnil sen dvoch významných slovenských národovcov Andreja Hlinku a Martina Rázusa, ktorí slovenskej autonómii veľa obetovali, no jej vyhlásenia sa nedožili.

Slováci a Slovensko sa zároveň stali prvýkrát medzinárodno-právnymi subjektmi. Vyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny 6. októbra 1938 považujeme za výsledok dlhodobého úsilia Slovákov, počnúc od Žiadostí slovenského národa, prijatých v roku 1848 v Liptovskom Sv. Mikuláši, a Memoranda národa slovenského v roku 1861 v Turčianskom Sv. Martine, v ktorých žiadali autonómne štátoprávne postavenie Slovenska so svojou štátnou samosprávou a ktoré smerovali k dosiahnutiu dnešnej štátnej samostatnosti Slovenskej republiky.

 

V Martine 5. októbra 2018

Predsedníctvo MS

Vyhlásenie(pdf)