VÝZVA  Slovákom doma i vo svete

thumbnail

Miestny odbor Matice slovenskej Dunajská Lužná, okr. Senec

VÝZVA  Slovákom doma i vo svete

Ďakovná tabuľa  záchrancom „matičnej“ sochy M. Kukučína v Bratislave

 

Rok 2018 je rokom 90. výročia smrti M. Kukučína. V Bratislave, v Medickej záhrade,  stojí jeho socha svetového umelca  - Chorváta Ivana Meštroviča od r. 1984.  Je to jeden z mála  darov tohto typu slovenského zahraničia nášmu národu. Vďaka  Zahraničnej Matici slovenskej v Argentíne,  rodine Rudinských  v USA , Rádu Jezuitov  v Cambrigde – Galt - Kanada, máme  v Bratislave  umelecko-národný unikát, popri ďalších bustách  a sochách na Slovensku. Literárny týždenník po viacerých príspevkoch k tomuto daru (LT 17-18, , 21-22, 27-28, 29-30,31-32/2018 ) otvoril zbierku na realizáciu ďakovnej tabule všetkým, ktorí v zahraničí za zložitých finančných situácií, najmä rod Rudinských (USA),  realizovali a zachránili toto svetové unikátne dielo v 60.- 70. tych rokoch  min. storočia.
Dve sochy  M.K sú v Missisaga – Toronto - Kanada,  Covallis – Oregano, USA.  Všetko z darov menovaných subjektov.   Patrí sa nám našim rodákom - darcom, zaslúžilým, poďakovať za ich nezištné obety a obete, že náš národ vlastní  dielo svetového umelca,  žiaka  A. Rodina, profesora nášho medailistu  W. Schiffera.  Pripojme sa preto k výzve  LT a podporme  svojím dostupným vkladom  realizáciu a osadenie tejto ďakovnej tabule Slovákom v Argentíne, USA, Kanade.  Ide o dielo, ktoré nemohla prijať  ako dar v bývalom režime  Matica slovenská,  ktorej to chcela rodina  Rudinských  (USA) darovať...   Sapienti sat – Múdremu stačí.

Návrh textu na tabuľu:

Slovensko ďakuje

Zahraničnej Matici slovenskej - Argentína

Ivanovi Meštrovičovi  - Chorvátsko -  USA

Rodine Rudinských – USA

Jezuitskému rádu – Kanada

za zachovanie a realizáciu tohto diela

pre náš národ

Slováci  Slovákom 2018

 Podporný vklad na účet LT:

č. účtu: Sk1109000000000630410856

alebo šekom:  Redakcia Literárny Týždenník Laurinská 2, 81 584 Bratislava

Stanislav Bajaník, v.r.

predseda   MO MS  Dunajská Lužná