Nezabúdame


//Nezabúdame

Dunajská Streda, 28. 8. 2018

Nezabúdame na hrdinov Slovenského národného povstania, na menovaných a nemenovaných mužov a ženy, na všetkých tých,  ktorí prekonali svoj vlastnú úzkosť , strach a preukázali statočnosť a vlastenectvo v boji proti fašistickým okupantom.
Tento rok je plný osmičkových výročí a tohtoročné výročie Slovenského národného povstania zdalo by sa, že stojí tak trochu v ústraní. No nie je tomu tak. Práve tohtoročné výročie jedného z vôbec najväčších protifašistických povstaní v Európe je dôležitejšie ako mnohé predtým. Naplnil sa  už  život dvoch až troch generácií  a napriek tomu nezabúdame na hrdinstvá našich otcov a starých otcov, ktorí po rokoch útrap zatúžili po slobode práve tak, ako po nej túžime my, každý národ.
Slovenské národné povstanie, ktoré si v týchto augustových dňoch pripomíname na mnohých miestach našej republiky   je spojovacím článkom našej národnej histórie od prvopočiatkov našej štátnosti v období Veľkomoravskej ríše, až po súčasnú štátnosť. Tento veľký historický oblúk je vyplnený ustavičným zápasom Slovákov o svoju národnú, kultúrnu a štátnu svojbytnosť.
V Dunajskej Strede 28. augusta v doobedňajších hodinách sa stretli členovia SZPB , členovia Matice slovenskej, občania Dunajskej Stredy, aby si uctili pamiatku obetí, ktorí  ktorí za svoj domov, i za náš spoločný domov, za našu slobodu, obetovali to najcennejšie – svoje životy.
V príhovore predsedu Ing. Jozefa Jánskeho predsedu Obl.výboru SZPB v Galante, , člena Ústrednej rady SZPB odzneli najdôležitejšie faktografické údaje priebehu SNP a jeho význam , taktiež závažnosť na ďalšie vojnové udalosti.
Riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede Mgr. Jana Svetlovská s pietou sa vyjadrila k tragickým krutým fašistickým represáliam, kedy nemeckí okupanti a ich slovenskí prisluhovači sa vŕšili na domácom obyvateľstve za odvahu a nebojácnosť v jeho boji s nepriateľom. Svedkami zverstiev sa stali Nemecká, Kalište, Ostrý Grúň a mnohé ďalšie slovenské obce. V Kremničke bolo zavraždených 747 osôb, z toho 211 žien a 58 detí. Medzi obeťami boli zajatí povstaleckí vojaci, partizáni, ilegálni pracovníci, príslušníci americkej a britskej misie, nachádzali sa medzi nimi aj Bulhari, Francúzi, Česi, Chorváti, Maďari, Poliaci, Rumuni, Rusi, Srbi, Ukrajinci a ďalší. Svoj hrob tu našlo do 400 rasovo prenasledovaných občanov židovského pôvodu. Kremnička sa tak stala najväčším masovým hrobom na Slovensku.
Zamyslela sa nad žalostnou situáciou v o vzťahu k prezentácii SNP v učebniciach dejepisu, v ktorých v 9. ročníku ZŠ je venovaná len jedna vyučovacia hodina. Mladí ľudia u nás nie sú vychovávaní k národnej hrdosti.
Predsedníčka ZO SZPB PhDr. Libuša Klučková zdôraznila, že SNP je naším najdôležitejším národným sviatkom a pre náš národ stalo sa prameňom morálnej sily. Pamiatke obetiam SNP sa prišli pokloniť Konrád Rigó štátny tajomník MK SR a predstavitelia mesta, okresného úradu, riaditelia a učitelia škôl.

PhDr. L. Klučková,
predsedníčka ZO SZPB v Dunajskej Strede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-08-31T15:18:12+00:0031 augusta 2018 |Trnavský kraj|
X