Nitra, milá Nitra 2018 – slávnosti hrdej matky slovenských miest


//Nitra, milá Nitra 2018 – slávnosti hrdej matky slovenských miest

Nitra 4. – 6. 7. 2018

Starobylá Nitra sa v roku 2018 môže pýšiť takými výročiami, akými sú 770 rokov od udelenia kráľovských výsad, 1 190. výročie od vysviacky prvého kresťanského chrámu v strednej a východnej Európe, 1 150. výročím uznania staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk v súvislosti s najstarším biskupstvom na území strednej Európy a uvedenie známky pri tejto príležitosti, o ktorej vydanie sa zaslúžil nitriansky klub filatelistov.

Nitra pripomínajúca si významné výročia

Rok 2018 je bohatý na symbolické míľniky určujúce osud nášho národa. Pripomíname si 1 155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, 1 150. výročie uznania staroslovenského jazyka ako štvrtého liturgického jazyka, 770. výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta mestu Nitra kráľom Belom IV., 73. výročie oslobodenia mesta Nitry, 155. výročie vzniku Matice slovenskej, 100. výročie vzniku Česko-Slovenska, 26. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, 25 rokov slovenskej štátnosti a mnohé iné…
V duchu dôležitých výročí spojených s mestom Nitra sa niesla celá dramaturgická koncepcia tohtoročných slávností. Program mestských slávností Nitra, milá Nitra sa začal v stredu 4. júla otvorením výstavy Nitrafila 2018. Výstava zachytávala výročia spojené s mestom Nitra, ale aj pripomenutie si 100 rokov československej poštovej známky a 25 rokov slovenskej poštovej známky. Na vernisáži slávnostne udelil Cenu primátora Nitry súčasný primátor Jozef Dvonč predsedovi Zväzu filatelistov Miroslavovi Ňaršíkovi a predsedovi Klubu filatelistov 52-51 Nitra Milanovi Šajgalíkovi. Otvorením výstavy sprevádzal predseda M. Ňaršík, ktorý sa poďakoval riaditeľke Domu Matice slovenskej v Nitre Veronike Bilicovej za spoluorganizáciu výstavy a predovšetkým za zázemie, ktoré filatelistickému klubu matičný dom už roky poskytuje. Súčasťou výstavy boli aj vzácne exponáty Poštového múzea či prítomnosť a autogramiáda majstrov známkovej tvorby – grafika Dušana Kállaya a rytca Františka Horniaka. Prvý deň slávností pokračoval benefičným koncertom Večer ľudí dobrej vôle, vysielanom aj v priamom prenose RTVS. Rovnako v tento deň sa začal historický festival ranokresťanského života Pribinova Nitrawa.

Arcibiskup Babjak vyzýval v potrebu nových duchovných a svetských vodcov Slovenska po vzore solúnskych bratov.

Dňa 5. júla sa v deň štátneho sviatku, viažuceho sa na sv. Konštantína-Cyrila a Metoda konala celonárodná Cyrilo-metodská púť, ktorú celebroval Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita sui iuris. Hlavný celebrant sa v homílii prihováral veriacim a výrazne apeloval na uchovanie duchovných hodnôt, Božích noriem a predovšetkým nevyhnutnosti hlásania pravdy v súčasnosti. Podľa slov arcibiskupa si na solúnskych bratov zvlášť spomíname, pretože cítime, „že to s nami nejde dobrým smerom, niekto cudzí nás chce zviesť z pravej cesty“. Otvorene hlásal potrebu nášho národa vo vzbudení slávnych mužov dneška, vodcov nášho ľudu po vzore vierozvestov, nových duchovných a svetských vodcov Slovenska.
Pútnici z celého Slovenska si pripomenuli duchovnú tradíciu národnej púte za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov – predsedu vlády SR Petra Pelegriniho, predsedu Národnej rady SR Andreja Danka a ostatných, ako aj najvyšších cirkevných a duchovných predstaviteľov. Svojou účasťou podporili podujatie aj predseda Matice slovenskej Marián Gešper a prvý podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska. Prítomní boli aj predseda KR MS NSK Ľubomír Kleštinec, členovia Výboru MS Libuša Klučková, Dáša Machalová a Juraj Gajdoš, riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová spolu s hosťami podpredsedami Matice slovenskej Osijek Emilom Dorčakom a Ivom Kraljikom. Po sv. omši nasledovalo uvedenie unikátnej poštovej známky v spoločnom vydaní Slovenskej pošty s Vatikánom. Motívom známky je jeden z najstarších hlaholských rukopisov z konca 10. storočia s prepisom začiatku Evanjelia podľa Marka. Predseda Klubu filatelistov 52-51 Nitra, pôsobiacom pri Dome MS v Nitre, Milan Šajgalík odovzdal známku vo forme hárčeka do rúk prešovskému arcibiskupovi Mons. Jánovi Babjakovi. Veriacich aj tento rok vítali národnými a kresťanskými piesňami matičné kolektívy – Spevácka skupina Janíkovská studnička, Močenčanka, Senior-Matičiar Nitra, ale aj na družobné pozvanie mesta Nitra a Domu MS v Nitre Matica slovenská Osijek. Matičiari tvorili aj tradičný pozdravný krojový špalier a niesli obetné dary.
Večer pokračovalo podujatie krojovaným sprievodom a galavečerom medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra, na ktorom sa predstavilo pätnásť folklórnych súborov zo Slovenska a zahraničia. Tento rok si víťazstvo a s ním aj štafetu v organizovaní ďalšieho ročníka festivalu odniesol folklórny súbor zo Zvolena.
Odborná konferencia, sprístupnené historické pamiatky, remeselné trhy, folklórne vystúpenia, tradičný pivný festival…
Piatok 6. júla sa začal sériou prednášok zameraných na historické udalosti v spojitosti s mestom Nitra. V poobedných hodinách bol návštevníkom sprístupnený znovuobjavený archív mesta Nitry z rokov 1632 – 1922 z fondov Štátneho archívu v Nitre. V podvečerných hodinách sa na Svätoplukovom námestí začal 10. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Slavica festival, ktorý prezentoval slovanské folklórne skupiny z Chorvátska, Bieloruska, Poľska, Česka a Slovenska. Jeho súčasťou bola aj delegácia Matice slovenskej Osijek, Matice slovenskej Ilok a matičiari z Dražoviec.
Jedným zo sprievodných podujatí bola i výstava Slovenského kultúrneho centra Našice z partnerského mesta Osijek s názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek, ktorú mohli návštevníci vidieť v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nitre počas predošlého mesiaca a prvého dňa slávností. Výstava ďalej putovala na Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva 2018.
Po ukončení slávností sa dňa 7. 7. 2018 konalo slávnostné vyhodnotenie výstavy Zväzu slovenských filatelistov Nitrafila 2018 – 2. Slovensko-Českej filatelistickej výstavy za účasti zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, viceprimátora mesta Nitra Jána Vanča a riaditeľky Domu Matice slovenskej v Nitre Veroniky Bilicovej, ktorá na podujatí zastupovala predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera. Po odovzdaní ceny Matice slovenskej výhernému exponátu V. Bilicová počas svojho príhovoru zároveň odovzdala ďakovné listy Domu MS v Nitre súčasnému predsedovi Zväzu slovenských filatelistov Miroslavovi Ňaršíkovi a predsedovi Klubu filatelistov 52-51 Nitra Milanovi Šajgalíkovi za doterajšie pôsobenie v rámci nitrianskej filatelie a úzku spoluprácu a participáciu na podujatiach nitrianskeho matičného domu.

autorky textu aj fotografií: Nikola Rechtorisová, Veronika Bilicová (Dom MS v Nitre)

Otvorenie 2. Slovensko-Českej filatelistickej výstavy Nitrafila 2018, autogramiáda majstrov slovenských známok – rytca F. Horniaka a grafika D. Kállaya

Otvorenie 2. Slovensko-Českej filatelistickej výstavy Nitrafila 2018

Cyrilo-metodská národná púť – vítanie návštevníkov – matičiari zo SS Senior-Matičiar Nitra

Cyrilo-metodská národná púť – vítanie návštevníkov, matičiari zo SS Janíkovská studnička

Cyrilo-metodská národná púť – vítanie návštevníkov, matičiari zo SS Močenčanka

Cyrilo-metodská národná púť – matičný krojový špalier

Cyrilo-metodská národná púť

Cyrilo-metodská národná púť – slávnostné uvedenie poštovej známky 1150. výročie uznania staroslovenčiny za liturgický jazyk – spoločné vydanie s Vatikánom, M. Šajgalík – predseda KF 52-51 pri DMS Nitra

Cyrilo-metodská národná púť

Cyrilo-metodská národná púť – matičiari z Nitry, Janíkoviec, Čakajoviec, Močenku,, Bratislavy a Osijeku

Cyrilo-metodská národná púť – družobná návšteva – Matica slovenská Osijek

Slavica festival – účinkovanie MS Osijek

Slavica festival – účinkovanie MS Osijek,

 

 

2018-07-13T15:26:46+00:0013 júla 2018 |Nitriansky kraj|
X