Nitra, milá Nitra, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti 2017

//Nitra, milá Nitra, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti 2017

Nitra, 3. 7. – 5. 7. 2017

Znova po roku sa v meste pod Zoborom uskutočnili obľúbené oslavy Nitra, milá Nitra a v rámci nich Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti. Tie každoročne prinášajú bohatý kultúrny program venovaný predovšetkým cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii, no ich súčasťou sú aj výstavy, konferencia, tvorivé dielne či Nitriansky jarmok. Všetky aktivity sa vždy konajú v starom meste Nitry – na Nitrianskom hrade, v podhradí, na Svätoplukovom námestí a na Pešej zóne.
V prvý deň, pondelok 3. júla sa v Ponitrianskom múzeu uskutočnila konferencia Cyrilo-metodské dedičstvo a vernisáž sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Začal sa Nitriansky jarmok – Živo na korze, plný remesiel a umenia. V Divadle Andreja Bagara sa hralo predstavenie Povolanie pápež a deň ukončil koncert skupiny Gladiátor. 4. júla sa konalo zážitkové historicko-turistické putovanie Po stopách sv. Cyrila a Metoda, ktoré od Kostola sv. Michala v Dražovciach pokračovalo v Zoborskom kláštore, Archeoparku na Martinskom vrchu až na Svätoplukovo námestie a nakoniec na Nitriansky hrad, kde v ten deň začal dvojdňový festival ranostredovekého života Pribinova Nitrawa. Deň zakončili vystúpenia Simy Martausovej a skupiny IMT Smile.
Posledný deň slávností, pripadajúci na štátny sviatok, bol na podujatia najbohatší. Všetko to začalo na Svätoplukovom námestí o 10:00 h. Cyrilo-metodskou národnou púťou, ktorej sa zúčastnili predstavitelia slovenského politického, kultúrneho a spoločenského života, a ktorej predsedal reykjavícky diecézny biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer. Na nej participoval aj Dom Matice slovenskej v Nitre. Pre slávnostnou sv. omšou od 9:00 h. vystúpili na Pešej zóne a Kupeckej ulici folklórne skupiny Močenčanka a Janíkovská studnička. Na začiatku samotnej omše vytvorili matičiari z MO MS Sľažany, Močenok a Janíkovce krásny krojovaný špalier, bez ktorého by sme si túto veľkolepú duchovnú udalosť už ani nevedeli predstaviť. Neskôr boli takisto prinesené obetné dary ako prejav vďaky k sv. Cyrilovi a Metodovi.
Následne sa program presunul na Nitrianky hrad, kde prebiehal Deň otvorených dverí do celého hradného areálu, Biskupského paláca, Katedrály sv. Emeráma a Diecézneho múzea. V podhardí na Pribinovom námestí sa uskutočnil Nitriansky jarmok ľudovo-umeleckých remesiel, kde bol formou kreatívny dielní deťom priblížený život starých Slovanov. Mohli si pozrieť makety staroslovenského obydlia, malé archeologické nálezisko, výrobu šperkov a čeleniek, kreatívny a oddychový kútik. DMS v Nitre bol do projektu zapojený edukačnými a tvorivými dielňami, zameranými na staroslovanské písmo hlaholiku, v rámci autorského projektu Tajomstvá starého písma. V našom stane sa deti zoznámili s hlaholikou a jej vývinom, sami si mohli vyskúšať písanie v hlaholských znakoch na starý pergamen rôznymi prostriedkami, ako napr. uhlík, rudka, ceruzka a pod. Účastníci si z dielní odniesli aj vlastnoručne vyrobený odznak s hlaholským znakom. Práve táto aktivita sa tešila najväčšej priazni. Pre deti bola pripravená aj edukatívno-zábavná hra hľadania písmeniek. Medzitým prebiehal druhý deň festivalu Pribinova Nitrawa s dobovým trhom, historickými dielňami a turnajom bojových zručností.
V Mestskom parku sa konala Gašpariáda a na námestí deň a aj celé slávnosti ukončil medzinárodný folklórny festival Slovanov so sprievodom, výstavou a tvorivou dielňou Slavica fest a po ňom program so známym týždenníkom Slovenska.

Mgr. Laura Illešová
DMS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2017-07-13T10:50:17+00:0013 júla 2017 |Nitriansky kraj|
X