Nitra voňala Dňom matiek

thumbnail

Nitra, 14. 5. 2017

Nedeľa - 14. mája, bezpochyby patrila všetkým mamám. Počas víkendu sa v Nitre konali viaceré zaujímavé podujatia, ktoré nielenže chceli osláviť Deň matiek, ale rovnako vyzdvihnúť v spoločnosti celoživotné „povolanie“ mama, jeho krásy, náročnosť, ale aj nové možnosti pre sebarealizáciu mamičiek a ich detí a zlepšenie finančných možností počas materskej či rodičovskej dovolenky. Mnohé podujatia sa preto zamerali na prezentáciu matiek, ktoré aj napriek náročnej starostlivosti o malé deti, dokážu byť tvorivé a inšpiratívne pre svoje okolie.
Dom Matice slovenskej v Nitre počas nedeľných osláv vytvoril priestor na stretnutie vedenia mesta Nitry s poslancami mestského zastupiteľstva výborov mestských častí Čermáň, Klokočina, Diely, Kynek, Mlynárce a Párovské Háje. Prítomným matkám sa prihovoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč. Programom, ktoré zostavili deti a učiteľky z materských škôl Benkova, Beethovenova, Golianova, Nedbalova, Zvolenská a základných škôl Benkova a Škultétyho sprevádzala jedna z hlavných organizátoriek podujatia predsedníčka VMČ č. 4 Nitra – Klokočina Marta Rácová. Detskú akadémiu tvorilo hovorené slovo, moderný spev, ľudové pásma, moderný tanec ako aj scénické umenie. Spestrením programu bolo vystúpenie Podzoborských heligonkárov a recitácia poslankyne Janky Buršákovej.

Veronika Bilicová
Dom Matice slovenskej v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia