Nitriansky župan ocenil prácu riaditeľky Domu MS v Nitre M. Mihálikovej


//Nitriansky župan ocenil prácu riaditeľky Domu MS v Nitre M. Mihálikovej

V pondelok 23. marca 2015, pri príležitosti významného životného jubilea, prijal riaditeľku Domu Matice slovenskej v Nitre Ing. Máriu Mihálikovú predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. Na stretnutí, ktoré sa konalo v priestoroch historického Župného domu v Nitre, ocenil dlhoročnú prácu jubilantky a výsledky dosiahnuté Domom Matice slovenskej v Nitre pod jej vedením v oblasti kultúry, vedy a školstva. Súčasne jej odovzdal Ďakovný list predsedu NSK, pričom zvlášť vyzdvihol jej osobný prínos k ochrane duchovného dedičstva slovenského národa, jeho historických a kultúrnych tradícií na území Nitrianskeho kraja. Dom MS v Nitre už dvadsať rokov šíri matičné myšlienky v nitrianskom regióne a úspešne spája činnosť jednotlivých miestnych odborov MS, čím aktívne prispieva k upevňovaniu i rozvíjaniu národného, duchovného a kultúrneho vedomia. Osobitnú pozornosť venuje príslušníkom najmladšej generácie, pre ktorých chce nielen zachovať zvyky a tradície regiónu, ale predovšetkým ich naďalej vyzývať ku priamej konfrontácii a aktívnej spoluúčasti na svojich projektoch.
Nitra, 23. 3. 2015

Veronika Bilicová
Dom MS v Nitre

2015-05-24T16:56:47+00:0023 marca 2015 |Nitriansky kraj|
X