Nová tradícia Matičnej stolnotenisovej ligy


//Nová tradícia Matičnej stolnotenisovej ligy

Nitra, 21. 10. 2017

Dňa 21.10.2017 sa konala v Dome Matice slovenskej Matičná stolnotenisová liga. Organizátorom podujatia bol Športový odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Nitre a za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja. Iniciátor ligy Ľubomír Kleštinec, predseda Športového odboru MS, reagoval na početné a obľúbené stolnotenisové turnaje v jednotlivých matičných odboroch v Nitrianskom kraji. Sobotňajšia liga bola spoločným stretnutím aktívnych neregistrovaných hráčov. K členom Matice slovenskej sa však mohla pripojiť aj širšia verejnosť. Myšlienkou ligy je vyvrcholenie menších líg v záverečnej Matičnej stolnotenisovej lige, ktorá sa bude pravidelne organizovať v Dome MS v Nitre. Mimo ocenených jednotlivcov v štyroch súťažných kategóriách sa súťažilo aj o putovný pohár, ktorý tentoraz zostal v Miestnom odbore MS Nitra.
Na prvom otváracom stretnutí sa zúčastnili matičné tímy z Nitry, Nitry – Klokočiny, Nitry – Chrenovej, Janíkoviec, Ivanky pri Nitre, Lehoty, zo záhorských odborov Závod a Zohor a pripojili sa aj mimomatičné športové kluby z Dolných Krškán a zo Svätoplukova. Matičná stolnotenisová liga oslovila všetky vekové kategórie, pričom najpočetnejšou bola kategória Muži nad 50 rokov. Spolu súťažilo 54 hráčov. Organizátori sa tešia vytvoreniu samostatnej kategórii Deti a dúfajú, že sa ich počet bude postupne zvyšovať. Z dôvodu podpory športu pre deti a mladých sa od novembera otvára v Dome MS v Nitre nový stolnotenisový krúžok, ktorého technické zabezpečenie pomáha dotvoriť aj Športový odbor MS.
Výhercom blahoželáme a všetkým zúčastneným hráčom ďakujeme za ich podporu a plynulý priebeh športového turnaja.

Výsledková listina:
Kategória Deti
1. miesto: Simon Ištokovič, Nitra
2. miesto: Miroslav Ištokovič, Nitra
3. miesto: Lukáš Ištokovič, Nitra

Kategória Ženy
1. miesto: Jarmila Sieglová, MOMS Nitra
2. miesto: Zuzana Moravíková, MO MS Nitra
3. miesto: Emília Ďurková, MO MS Nitra

Kategória Muži do 50. rokov
1. miesto: Ján Klempa, MO MS Závod
2. miesto: Peter Ďatko, MO MS Zohor
3. miesto: Martin Potocký, MO MS Ivanka pri Nitre

Kategória Muži nad 50. rokov
1. miesto: Marián Račko, MO MS Ivanka pri Nitre
2. miesto: Jarolím Koprda, MO MS Nitra
3. miesto: Richard Grác, Nitra

Veronika Bilicová
Dom MS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

2017-10-24T15:51:12+00:0024 októbra 2017 |Nitriansky kraj|
X