Noví predsedovia prejavili vôľu viac spolupracovaťv Prešovskom kraji


//Noví predsedovia prejavili vôľu viac spolupracovaťv Prešovskom kraji

Prešov, 9. 2. 2018

Nielen v Matici slovenskej nastala zmena v poste predsedu, ale aj Prešovský samosprávny kraj má nového župana. Stal sa ním Milan Majerský, ktorý 9. februára 2018 prijal nového predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera spolu s matičnou delegáciou na Úrade Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.
Stretnutie sa nieslo najmä v duchu možností intenzívnejšej spolupráce v rámci spoločných kultúrnych, spoločenských či vedeckých aktivít v celom Prešovskom kraji. Okrem kultúry a udržiavania národného povedomia v prostredí mladej generácie rokovali aj o nových víziách a hľadaní správnej cesty, ako spoločne osloviť mládež, napríklad aj prostredníctvom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Nový župan M. Majerský ešte ako primátor Levoče preukazoval príkladnú spoluprácu pri matičných podujatiach, preto vedenie Matice slovenskej vysoko ocenilo rovnakú proaktivitu z jeho strany už na pozícii prešovského župana.
S predsedom Prešovského samosprávneho kraja sa rozprávala aj riaditeľka Domu MS v Prešove Sláva Jurková a člen výboru MS Miroslav Kerekanič. Témou bola tiež možnosť podpory podujatí pomocou grantovej schémy na podporu umenia a kultúry. Prešovský predseda matičiarov informoval o aktuálnej otázke pôsobnosti osvetových pracovísk VÚC a ich ďalšieho smerovania, ako aj o spolupráci s matičnými oblastnými strediskami. Predseda MS Marián Gešper zdôraznil, že Matica slovenská chce i dokáže byť nápomocná nielen pri podujatiach, ale i ďalších významných krokoch v rámci Prešovského kraja.

Slávka Jurková

2018-02-27T13:22:34+00:0027 februára 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X