Novinky


/Novinky
Novinky2018-10-22T20:19:15+00:00

Predstavitelia Matice slovenskej: Nepravdivé tvrdenia poslankyne za SaS o financovaní matičnej vedy zavádzajú verejnosť

Veda v Matici slovenskej bola tento rok financovaná sumou 269 513 eur. Najväčšie výdavky smerovali na matičnú vydavateľskú činnosť, literatúru, históriu a archív. „V roku 2018 vyčlenila Matica slovenská až 18 % svojho rozpočtu zo [...]

19 decembra 2018 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Odhalenie pamätnej tabule Jankovi Jesenskému v Lučenci

S históriou Lučenca, centra Novohradu, sa spájajú mnohé významné osobnosti Slovenska i Uhorska, o ktorých často občan nášho regiónu ani nevie. Poznávanie histórie regiónu, v ktorom žijeme, určite patrí k dôležitým súčastiam života každého jedinca. Od 11. decembra 2018 [...]

19 decembra 2018 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Osadenie štátneho pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove tri roky komplikuje samospráva

Napriek prvotnej proklamovanej ústretovosti už tri roky komplikuje samospráva osadenie štátneho pamätníka Ľudovíta Štúra pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorý chce Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) umiestniť na nábreží Dunaja v Štúrove. [...]

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019

Matica slovenská vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v roku 2019. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty realizované v roku 2019 Žiadatelia zasielajú svoje [...]

18 decembra 2018 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Predseda Matice slovenskej M. Gešper zhodnotil pôsobenie ustanovizne a matičného hnutia za rok 2018

Až 361 financovaných projektov regionálnej kultúry s národnou tematikou, viac ako 208-tisíc eur do matičnej vedy či 32 vydaných knižných titulov. To je len časť úspechov Matice slovenskej v roku 2018, ktoré ustanovizeň bilancovala v [...]

17 decembra 2018 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Nový vedecký tajomník MS: Matičnú vedu treba urýchlene reštartovať

Historická veda nepodkupne poukazuje na našu neznalosť vlastnej minulosti Bez finančného zabezpečenia nie je možné poslanie matičnej vedy naplniť. Finančne podvyživená je však nielen matičná veda na Slovensku. Smutnou správou je, že vládou aktuálne schválený [...]

15 decembra 2018 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Magazín Slovensko – zima 2018

V týchto dňoch vyšlo štvrté číslo jubilujúceho matičného magazínu SLOVENSKO. Časopisu ktorý opäť prináša množstvo zaujímavých tém z domova i z krajanského sveta. Aj v období predvianočnom, keď čas akoby strácal celoročnú uponáhľanosť a čaro slávnostného okamihu neopakovateľnou vôňou, očakávaním a blízkosťou [...]

15 decembra 2018 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Vrátim sa živý

Spoločné podujatie ústrednej rady SZPB a vedenia Matice slovenskej v Košiciach konanej dňa 24. 11. 2018. V období osláv 74. výročia SNP v Banskej Bystrici bol na návrh Ministerstva obrany SR, ale najmä na základe podnetov Slovenského zväzu protifašistických [...]

10 decembra 2018 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Košický kraj|

Matičné pracoviská a odbory celého Slovenska excelentne pracujú v oblasti krajanskej problematiky aj na regionálnej úrovni

V roku 2018 Krajanské múzeum MS posilnilo informovanie o možnostiach spolupráce s krajanmi aj smerom k členskej základni MS. Na žiadosť predsedu MS Mariána Gešpera pripravilo informačný blok budúcej vízie práce s krajanmi na regionálnych úrovniach a doposiaľ ho prezentovalo krajanským [...]

100. výročie Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska si pripomenuli v Žiline. Žilina bola dočasným hlavným mestom Slovenska takmer dva mesiace

Dňa 30. novembra 2018 sa v Žiline si v rámci svojich hlavných aktivít Matica slovenská pripomenula 100. výročiu Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska si pripomenuli v Žiline. V poradí tretie a zároveň posledné podujatie v tomto roku k tomuto významnému sviatku Slovákov [...]

9 decembra 2018 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej|

Jubilujúca Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Ukrajine oslávila 25. výročie

Užhorod, 17. 11. 2018 Zakarpatské akademické oblastné divadlo „BAVKA“ v Užhorode ožilo 17. novembra oslavami 25. výročia Kultúrno-osvetovej organizácie Matica slovenská na Ukrajine. Užhorodskí matičiari si dôstojne pripomenuli prvú štvrťstoročiu činnosti Matice slovenskej na tomto území. [...]

Matica slovenská a gréckokatolíci

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Matica slovenská a Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove zorganizovali 27. novembra 2018 v Prešove v areáli Teologickej fakulty vedecké kolokvium na tému Matica slovenská a gréckokatolíci. Podujatie moderoval a prítomných privítal Mons. prof. ThDr. [...]

6 decembra 2018 |Kategória: Aktuálne informácie Matice slovenskej, Prešovský kraj|
X