Novoročné oblátkové stretnutie matičiarov v Jablonke


//Novoročné oblátkové stretnutie matičiarov v Jablonke

Jablonka, 13. 1. 2019

Sú chvíle, keď úprimný pohľad, priateľské objatie a úsmev na tvári nám vyjadria omnoho viac, ako vyslovené slová. Vtedy pociťujeme okolo seba šíriacu sa radosť, spokojnosť, teplo pri srdci. Takéto emócie prežíval v nedeľu 13. 1. 2019 na novoročnom stretnutí v Jablonke Spolok Slovákov v Poľsku ( SSP) pri každoročnom dodržiavaní tradície „Lámania a delenia oblátkov“. Pozvanie prijal generálny tajomník SSP PhDr. Ľudomír Molitoris, PhD., členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej a MO MS v Tvrdošíne.
Stretnutie otvorila predsedníčka Obvodného výboru SSP na Orave p. G. Prilinská, ktorá sa poďakovala prítomným za neustále sa rozvíjajúcu krajanskú spoluprácu, vyzdvihla vzájomné priateľské stretnutia a radosť zo spoločných akcií, uskutočnených v Jablonke alebo v Trstenej. K jej slovám sa pridal i predseda miestnej skupiny SSP J. Basisty, ktorý vyjadril nesmierne potešenie z pravidelných stredajších stretnutí matičiarov v priestoroch ich klubu. P. Ľ. Lucký v zastúpení predsedkyne MO MS Trstená odovzdal slová vďaky za pozvanie a ubezpečil prítomných o pokračujúcej vzájomnej spolupráci postavenej na základoch ľudskej úprimnosti a ochote stretávať sa.
P. Ľ. Molitoris poprial prítomným do nového roka 2019 veľa rodinných, osobných a pracovných úspechov. Ocenil dlhoročnú cezhraničnú spoluprácu SSP s krajanským hnutím na Orave. Oboznámil prítomných so situáciou ohľadom začatia výstavby Slovenského domu v Jablonke. Osobne sa poďakoval p. G. Socháňovi za pomoc pri urýchlení získania finančnej dotácie na Ministerstve kultúry SR pre tento projekt. P. Socháň potom prítomným spríjemnil spoločné chvíle spevom a hrou na typický slovenský hudobný nástroj – fujare. Krajanské stretnutie obohatil recitáciou od. R. Dilonga venovanej zahraničným Slovákom čestný predseda MO MS v Trstenej Ing. G. Šinál.
Do diskusie sa zapojil aj p. K. Bednár prirovnávajúc SSP a MO MS v Trstenej k jednej veľkej rodine s hlbokými, prospešnými a obohacujúcimi priateľskými vzťahmi.
Po oficiálnej časti nastala chvíľa, keď si prítomní pri lámaní a vzájomnom podávaní kúskov oblátok priali do nového roka zdravie, šťastie, lásku. Je to krásny zvyk, ktorý je spojený vždy so želaním všetkého najlepšieho v nasledujúcom roku. Stretnutie pokračovalo bohatým občerstvením. Na záver nechýbal ani spev slovenských ľudových piesni v príjemnej, priateľskej atmosfére.

Mgr. Frančeková Jana,
MO MS Trstená

2019-01-29T14:44:29+00:0029 januára 2019 |Žilinský kraj|
X